Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending

19. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending

Novinka Královské liverpoolské filharmonie a dirigenta Andrewa Manzeho. Poslechněte si recenzi Petra Vebera.

(…) Ralphu Vaughanu Williamsovi byla celoživotní inspirací hlavně stará anglická hudba a dědictví britských lidových písní. Svůj vlastní hudební jazyk, odpoutaný od dosavadních obvyklých germánských a dalších kontinentálních vlivů, nacházel pomalu a postupně, ale díky zmíněným inspiracím nakonec dospěl k opravdu osobitému stylu, melodickému a trochu archaicky modálně zbarvenému, posluchačky přístupnému, ke stylu (a to se nedá zamlčet) zejména v kontextu poválečné avantgardy radikálními kruhy označovanému za příliš tradicionalistický. (…)

(…) Vaughan Williams činil hodně pro zpřístupnění hudby a hudebního vzdělání nejširším vrstvám; často psal skladby pro neprofesionální a studentské soubory. Oblíbeným symfonickým dílem od tohoto skladatele je na našem Albu dne skladba The Lark Ascending (Vzlétající skřivan) pro sólové housle a orchestr. (…) Ani se nechce věřit, že tato poetická idylická hudba patří do 20. století. Ale Ralph Vaughan Williams tak často psal. A těžko hledat „angličtější" hudbu. Motivicky i náladou. Má ovšem i řadu devíti symfonií, které jsou závažnější, expresivnější, modernější. (…)

Nahrávka vyšla u vydavatelství Onyx.

Spustit audio