Radostné dětství?

14. listopad 2006

Jde o první knihu, která chce českému čtenáři přiblížit svět dítěte v období novověku. Chce ukázat, v čem je toto období významné v otázce chápání osobnosti dítěte, co všechno předcházelo 20. století - století kultu dítěte, kde hledat onen zlom, kdy dítě přestalo být nehotovým dospělým a stalo se osobností a kdy začalo být chápáno jako specifická, první, základní a rozhodující fáze vývoje člověka.

Dílo historičky Mileny Lenderové a Karla Rýdla vydalo nakladatelství Paseka. S autorkou knihy hovořila Hana Soukupová.

autor: Hana Soukupová
Spustit audio