Před 300 lety se narodil skladatel Jan Zach. Připomene ho koncert souborů Musica florea a Collegium floreum

26. listopad 2013

Dirigent Marek Štryncl provede 26. listopadu se soubory Musica florea a Collegium floreum a sólisty Markétou Cukrovou, Hasanem El-Duniou a Markem Špelinou koncert k 300. výročí narození Jana Zacha. A to v místě, kde skladatel nějakou dobu působil, totiž v pražském kostele Svatých Šimona a Judy.

Před třemi sty lety – 26. listopadu 1713 – se podle nových muzikologických objevů v Dehtárech u Čelákovic narodil skladatel Jan Zach, známý později jako Johann Zach – arcibiskupský kapelník v Mohuči.

Své první hudební znalosti získal od místního učitele; kdy a kde se Zachovi dostalo dalšího vzdělání, je zahaleno tajemstvím. Stejně jako mnoho jiných bodů jeho činorodého života.

V dobách, kdy měli v Praze určující vliv skladatelé jako Vivaldi či Lotti, byl zaměstnán jako houslista a druhý varhaník v kostelech sv. Havla a sv. Martina, v roce 1739 složil hudbu k pražským oslavám sv. Jana Nepomuckého.

A jedině hlubší historický výzkum by odhalil, kdo doporučil Janu Zachovi odejít do Mohuče. Není ani jasné, proč byl po 11 úspěšných letech z kapelnického místa odvolán a nucen neustále se stěhovat, až ho v květnu 1773 stihla smrt v Ellwangenu.

Marek Štryncl se souborem Musica Florea připravil k Zachovu výročí koncert, který se odehraje 26. listopadu v pražském kostele Svatých Šimona a Judy. Vystoupí na něm také mezzosopranistka Markéta Cukrová. Začátek je v 19:30.

Spustit audio