SERIÁL

Povídky Josefa Škvoreckého

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Škvorecký

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Povídky zaujímají v rozsáhlém prozaickém, esejistickém, publicistickém, překladatelském a literárněhistorickém díle Josefa Škvoreckého významné místo. Nejen jako rozběh k závažnějším, rozsáhlejším prozaickým pracím, ale v duchu tradic angloamerické literatury, jež se Josefu Škvoreckému stala předmětem profesního zájmu i nesmírně důležitou inspirací k vlastní tvůrčí práci, představují zcela svébytné, mistrně vystavěné, stylisticky i jazykově dokonalé útvary. Jejich ústředním tématem, tak jako u převážné části autorovy tvorby, je člověk usilující hájit svou nejvlastnější každodenní existenci v ohrožení totalitními režimy. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Spisovatel Josef Škvorecký se narodil v Náchodě v rodině bankovního úředníka (27. září 1924). Během studií na zdejším reálném gymnáziu se začal věnovat své celoživotní lásce – jazzu. Po maturitě (1943) pracoval jako pomocný dělník v rámci válečného totálního nasazení. V roce 1945 začal studovat nejprve na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, po prvním semestru však přestoupil na Filozofickou fakultu UK, kde vystudoval angličtinu a filozofii (1946–1949).

Poté nastoupil na umístěnku jako učitel do pohraničí, v letech 1951–1953 absolvoval vojenskou službu u tankistů. Od poloviny padesátých let pracoval v angloamerické redakci Státního nakladatelství a umění. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, z něhož po skandálu, který vyvolalo vydání jeho románu Zbabělci, musel odejít, mohl se však vrátit do svého předchozího místa. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V roce 1969 pohostinsky přednášel na univerzitách v USA, od podzimu téhož roku, kdy se rozhodl nevrátit do tehdejšího Československa, přednášel na Toronto University v Torontu. V roce 1975 byl jmenován řádným profesorem a působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

Účinkuje: Otakar Brousek ml.
Režie: Petr Adler

Natočeno v roce 1997.

Spustit audio