Považuj mne za svého přítele. Životní pouť Ludwiga van Beethovena v zrcadle osobní korespondence

14. prosinec 2020

V letošním prosinci si připomínáme 250 let od narození jednoho z nejvýznamnějších skladatelů západní hudby Ludwiga van Beethovena. V Souzvuku s názvem Považuj mne za svého přílete představujeme chronologický výběr ze skladatelovy korespondence, která vypovídá o důvěře v přátelství i vůli čelit osudu. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Z dopisů v překladu Miroslava Hronka a slavných Beethovenových skladeb sestavil Jindřich Bálek.
Účinkují: Lenka Zbranková, Ivan Řezáč
Režie: Vít Vencl
Premiéra: 14. 12. 2020

Ve vltavském pásmu uvádíme deset dopisů – od dopisu mladého úspěšného skladatele, který ve Vídni navazuje mnohá podnětná přátelství – až po poslední dochovaný dopis, ve kterém hluchý a těžce nemocný Beethoven děkuje Londýnské filharmonii za záchranný finanční obnos.

„Aby sis mohl učinit představu o této podivné hluchotě, povím Ti, že se v divadle musím naklonit až docela těsně nad orchestr, abych hercům rozuměl. Jsem-li trochu vzdálen, neslyším vysoké tóny nástrojů ani zpěvních hlasů, při rozhovoru se musím divit, že jsou lidé, kteří to nikdy nezpozorovali. Poněvadž jsem většinou roztržitý, vidí v tom roztržitost. Mnohdy sotva slyším potichu mluvícího člověka, spíše slyším tóny, ale slova ne, a přece jakmile někdo zakřičí, je mi to nesnesitelné. Co bude dále, ví nebesa.“

Titul „Považuj mě za svého přítele“ poukazuje na význam přátelství v předkládaném výboru i Beethovenově životě.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová