Považuj mne za svého přítele. Životní pouť Ludwiga van Beethovena v zrcadle osobní korespondence

14. prosinec 2020

V letošním prosinci si připomínáme 250 let od narození jednoho z nejvýznamnějších skladatelů západní hudby Ludwiga van Beethovena. V Souzvuku s názvem Považuj mne za svého přílete představujeme chronologický výběr ze skladatelovy korespondence, která vypovídá o důvěře v přátelství i vůli čelit osudu. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Z dopisů v překladu Miroslava Hronka a slavných Beethovenových skladeb sestavil Jindřich Bálek.
Účinkují: Lenka Zbranková, Ivan Řezáč
Režie: Vít Vencl
Premiéra: 14. 12. 2020

Ve vltavském pásmu uvádíme deset dopisů – od dopisu mladého úspěšného skladatele, který ve Vídni navazuje mnohá podnětná přátelství – až po poslední dochovaný dopis, ve kterém hluchý a těžce nemocný Beethoven děkuje Londýnské filharmonii za záchranný finanční obnos.

„Aby sis mohl učinit představu o této podivné hluchotě, povím Ti, že se v divadle musím naklonit až docela těsně nad orchestr, abych hercům rozuměl. Jsem-li trochu vzdálen, neslyším vysoké tóny nástrojů ani zpěvních hlasů, při rozhovoru se musím divit, že jsou lidé, kteří to nikdy nezpozorovali. Poněvadž jsem většinou roztržitý, vidí v tom roztržitost. Mnohdy sotva slyším potichu mluvícího člověka, spíše slyším tóny, ale slova ne, a přece jakmile někdo zakřičí, je mi to nesnesitelné. Co bude dále, ví nebesa.“

Titul „Považuj mě za svého přítele“ poukazuje na význam přátelství v předkládaném výboru i Beethovenově životě.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...