"Poutník" - obrazy a sochy malíře a sochaře Zdeňka Hůly v Galerii Zlatá husa v Praze

24. květen 2010

Privátní galerie Zlatá husa v Dlouhé ulici 12 představuje do 26. srpna pod názvem "Poutník" obrazy, sochy a dokumentaci sochařských prací a projektů dvaašedesátiletého malíře a sochaře Zdeňka Hůly./audio uvnitř/

Zdeněk Hůla studoval na přelomu šedesátých a sedmdesátých let malbu v atelieru profesora Karla Součka na Akademii výtvarných umění v Praze. Začínal jako figuralista, ale jeho tvorba se v návaznosti na studium přírody a přírodních dějů postupně proměňovala. Hlavním tématem jeho současných obrazů, v nich se geometrizující elementy prolínají s organickými formami, je hledání řádu - pevného bodu v chaosu světa a kosmu. Karel Oujezdský se Zdeňka Hůly zeptal, proč se v malbě opět vrátil k tématu živlů, na něž přímo navazuje navazuje nová série "Poutníků".

ZDENĚK HŮLA

Narozen 25. 2. 1948 v Praze. Studia: 1963 – 66 SVVŠ(gymnasium) Č. Brod, 1966 – 72 AVU Praha, ateliér figurální malby,prof. Karel Souček. V letech 1974 – 1975 nočním strážcem v NG, 1975 –1976 glazérem v keramické dílně Obnova památek, 1979 – 1980 nočnímstrážcem v NG. Roku 1983 s bratrem Jiřím Hůlou a JosefemVolvovičem zakládá soukromou nezávislou Galerii H, ve které sev osmdesátých letech uskutečnila řada konfrontačních výstav. Od roku1990 v ateliéru GH, spolu s J. Volvovičem, organizují neukončenouřadu mezioborových setkání. Na Pedagogické fakultě UK začal učitkresbu a malbu v roce 1995 a učí zde dodnes. V roce 2002 habilitovalna VŠUP v Praze v oboru sochařství. Společně s ředitelem Odřejovskéhvězdárny prof. Janem Paloušem a Dr. M. Juříkovou v letech 1998 –2003 uskutečnili šest ročníků symposia „ KAMENY A HVĚZDY“.Je ženatý, manželka Olga. Mají dvě děti, Petr 1978, Magdaléna 1982.Žije a pracuje v Praze a v Kostelci nad Černými lesy.Mimo rozsáhlé malířské a kreslířské dílo se od osmdesátých letzabývá i prostorovou tvorbou. Používá širokou škálu materiálů.V mnoha jeho dílech volně prochází malba do prostoru, a naopak,různě strukturovaný prostor je námětem jeho maleb. V devadesátýchletech začal intensivně pracovat s tvrdými kameny (žula, syenit). Velmiosobité jsou práce, ve kterých kombinuje kámen se sklem. V některýchsoučasných projektech se Zdenek Hůla pohybuje na hranici meziskulpturou, architekturou a landartem.(zdroj:www.zdenek-hula.cz)

Zdeněk Hůla:Zeměkoule (2009)
Spustit audio