Pokoušení nesvobody (recenze)

15. říjen 2008
00798925.gif

Na českém knižním trhu existuje již řada titulů, které se v různých kontextech zabývají intelektuály jako zvláštní skupinou. Na jedné straně jmenujme Le Goffovy Intelektuály ve středověku, sledující vznik moderního evropského intelektuála na pozadí zrodu městského stavu, a dále knihu Intelektuálové v Evropě 19. století od Christopha Charleho, srovnávající postavení intelektuálů v jednotlivých evropských zemích. Proti nim stojí pamflet Paula Johnsona s lapidárním názvem Intelektuálové, jenž se zaměřuje na soukromé životy slavných myslitelů a poukazuje na obrovské rozpory mezi jejich teoriemi a vlastní životní praxí. Tímto aktuálním tématem (vzhledem k dění kolem Milana Kundery se také zabývá kniha Pokoušení nesvobody od Ralfa Dahrendorfa.

V překladu Jany Zoubkové ji vydalo nakladatelství H + H. Recenzi připravil Jan Lukavec.

Spustit audio
autor: Jan Lukavec