Pocta Beethovenovi - Netopil, Richter, Pražákovci

22. březen 2020

Ve středu 25. března od 20:00 - záznam posledního přenosu České filharmonie.

Ačkoli se koncert konal před necelým měsícem, 28. února, bude v atmosféře tolika zrušených koncertů působit trochu jako ze starého dobrého světa. Ale jistě není všem dnům konec, to pravé výročí 250ti let od narození připadá až na prosinec. Dirigent odvážně zařadil Rameaua do programu České filharmonie, a pak už svůj oblíbený klasicismus. Beethoven je zde radostný mladistvý skladatel v prvním Klavírním koncertu C dur v podání Rudolfa Buchbindera a ve Čtvrté symfonii B dur. Více už poví v průvodním slovu Vojtěch Babka i Tomáš Netopil v přestávce – tehdy ještě plánoval Řecké pašije na duben v Brně.

Tomáš Netopil

Na 26. března ovšem připadá výročí Beethovenovy smrti v roce 1827, což je příležitost připomenout některá jeho pozoruhodná pozdní díla. Jsou to zejména unikátní tři poslední sonáty, které vznikaly během vysilující práci na Misse solemnis. Je mezi nimi lyrická sonáta E dur, Sonáta As dur zakončená fugou, kterou lze chápat jako Beethovenův dialog s Bachem – ač byl v této době širší veřejnosti prakticky neznám, výjimeční hudebníci to jméno znali a Beethoven uměl Dobře temperovaný klavír zpaměti! A vůbec poslední sonáta c moll je naprosto mimořádně koncipovaná! Hrát bude Svjatoslav Richter, od jehož narození uplynulo 20. března 105 let, a pozdního Beethovena miloval a celý život propagoval.

03337882.jpeg

Setkání s pozdním Beethovenem zakončí jeden z jeho „posledních kvartetů“. Těch je celkem pět a tvoří zcela fascinující tvůrčí tečku. Zazní kvartet op. 131 cis-moll, kde zcela opouští klasické členění vět a celý je komponován bez přerušení attaca! Začíná fugou, má nekonečně bohatou pomalou větu a nebývale odvážné zakončení. Je to poslední opravdu velké Beethovenovo dílo z roku 1826, kdy se ještě stihl zotavit z vážné nemoci. Několik českých kvartet natočilo šestnáct Beethovenových kvartetů souborně, naposledy Pražákovo kvarteto, do jejichž snímku sáhneme tentokrát.

Na D-dur ve středu 25. března ve 20:00.

Spustit audio