Počet knihoven v naší zemi převyšuje jakoukoliv jinou evropskou zemi. Kdyby se využil potenciál každé z nich, bylo by to pro naši společnost vynikající

Městská knihovna Praha, Opatov – Zveme k nám čtenáře s odlišným mateřským jazykem

„Zjistila jsem, že v každé školní třídě, která do knihovny přijde, je několik cizinců, kteří mi nerozumí. Proto jsem se rozhodla, že se jim musím přizpůsobit,” i to říká knihovnice Daniela Jelínková, která každého čtenáře, i toho, který neumí česky, v knihovně ráda vidí a pomůže mu přirozenou formou rozvíjet nejen český jazyk, ale i vztahy a radostné pobývání  ve společnosti.

Čtenářský klub Opatov, beseda s Alžbětou Štolovou
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...