Počet knihoven v naší zemi převyšuje jakoukoliv jinou evropskou zemi. Kdyby se využil potenciál každé z nich, bylo by to pro naši společnost vynikající

Městská knihovna Praha, Opatov – Zveme k nám čtenáře s odlišným mateřským jazykem

„Zjistila jsem, že v každé školní třídě, která do knihovny přijde, je několik cizinců, kteří mi nerozumí. Proto jsem se rozhodla, že se jim musím přizpůsobit,” i to říká knihovnice Daniela Jelínková, která každého čtenáře, i toho, který neumí česky, v knihovně ráda vidí a pomůže mu přirozenou formou rozvíjet nejen český jazyk, ale i vztahy a radostné pobývání  ve společnosti.

Čtenářský klub Opatov, beseda s Alžbětou Štolovou
Spustit audio