Pěvecký sbor Masarykovy univerzity v Brně

29. květen 2012

Kdybyste se zeptali studentů brněnské Masarykovy univerzity na jejich pěvecký sbor, zřejmě byste se dozvěděli, že k němu mají velký respekt – kolují totiž zvěsti, že dostat se do něj přes všechny konkurzy a přezkoušení není vůbec snadné.

Každopádně brněnský univerzitní sbor se snaží o co největší kvalitu a jeho snažení už bylo mnohokrát oceněno i porotami na sborových přehlídkách a soutěžích. Sbor se například stal absolutním vítězem mezinárodního festivalu akademických sborů v roce 2010 a ještě v téže sezóně následovalo ocenění Unie českých pěveckých sborů „sbor roku 2010“. Podobných úspěchů má na svém kontě sbor již pěknou řádku, i když je to soubor ještě poměrně mladý – vznikl v roce 2004. Bylo ovšem na co navazovat, protože sborové zpívání má na českých univerzitách dlouhou tradici.

Členy dnešního Univerzitního sboru jsou studenti všech fakult i pedagogové. Celkem čítá sbor přes 60 zpěváků všech hlasových skupin – a může být hrdý na to, že má dostatek mužské pěvecké síly. Účinkování ve sboru je docela náročné – a to nejen kvůli studovanému repertoáru, ale hlavně kvůli časové náročnosti – každý zpěvák musí zvládnout 2 tříhodinové zkoušky týdně a ještě několik víkendových pracovních soustředění ročně.

02641615.jpeg

Sbormistr Michal Vajda se kromě dirigování sboru na univerzitě věnuje přípravě budoucích sbormistrů na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde vyučuje intonaci a dirigování. Jméno Michala Vajdy je pravidelným posluchačům Rampy dobře známé – je totiž spojené ještě s jedním amatérským sborem – s Holešovským dětským sborem Moravské děti, kde Michal Vajda působil nejdřív jako korepetitor a pak i sbormistr. A v dětství byl dokonce sám malým holešovským zpěvákem.

autor: Klára Boudalová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...