Petr Sommer: Úlohou společenských věd je zachovávat paměť

Petr Sommer
Další podcasty, rozhovory a příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Petr Sommer

„Společenské vědy jsou nepostradatelné pro jakoukoli společnost, protože umožňují vnímat svět v daleko pestřejším spektru než letmým denním zážitkem,“ říká archeolog prof. Petr Sommer, čerstvý držitel „české nobelovky“ - Národní ceny vlády Česká hlava 2017.

„V hluboké minulosti se ukazuje, že řada věcí má obrovskou tradici, sahají třeba až do 10. století,“ konstatuje archeolog.

Například český stát, o kterém se možná leckdy až lehkomyslně vyjadřujeme, se konstituoval od 10. století, má tisíciletou tradici, samozřejmě s nejrůznějšími ztroskotáními. Ale bez pochopení těchto hlubokých historických souvislostí je člověk i v současnosti dost slepý, často se může nechat vést jako ten pernštejnský zubr za kroužek v nose kýmkoli, kdo mu začne cokoli bulíkovat, když není dostatečně informován. Třeba o své minulosti.

Prof. Petr Sommer, ředitel Centra medievistických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy, se zabývá církevní archeologií a středověkou kulturou. Za dlouhodobý výzkum v těchto oblastech získal Národní cenu vlády Česká hlava.

Provádí rozsáhlý výzkum raně středověkých klášterů v Praze na Strahově a v Břevnově, na Sázavě, na Ostrově u Davle a v dalších místech.

Úlohou společenských věd je zachovávat paměť,“ říká oceněný vědec. „Je to nemírně důležitá součást identity, bez níž není člověk ve světě stabilní a jistý. Vědět, kým jsem a s čím souvisím, to je založeno na paměti.