Pasáž Alfa si stále drží svůj charakter i funkčnost. 80 let brněnské kulturní památky mapuje výstava

Pasáž Alfa (Brno)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pasáž Alfa (Brno)

Expozici nazvanou Plný dům přibližuje společně s vnukem stavitele Vladimírem Hrdinou a Petrou Hlaváčkovou, historičkou umění a autorkou výstavy, Radim Nejedlý.

Známý funkcionalistický objekt, v jehož útrobách se pasáž Alfa nachází, vybudoval stavitel František Hrdina ve spolupráci s architektem Bohuslavem Fuchsem. Prostřednictvím průchodu propojil ulice Jánskou a Poštovskou s náměstím Svobody. V konečných fázích Bohuslav Fuchs od spolupráce odstoupil, a tak projekt dokončila právě kancelář Františka Hrdiny.

V podzemní části pasáže s prvorepublikovým puncem se původně nacházelo kino a hudební klub, v přízemní části obchody, ve vyšších patrech pak nespočet bytů. Po roce 1948 byl objekt znárodněn, a tak většinu své existence prožil za totality.

Nedošlo však naštěstí k zásadnějším zásahům, a tak si svůj charakter i funkčnost zachoval dodnes. Stále působí jako spojnice mezi výše jmenovanými místy, stále v ní fungují obchody, nájemní byty, hudební klub. Jen kino bylo nahrazeno HaDivadlem.

Výstava Plný dům se bude konat přímo v prostorách Pasáže od října 2017 a vstupné na ni bude zdarma. Historii budovy i náplň výstavy přibližuje z místa Radim Nejedlý.