Osudy Vlasty Reittererové. Rozhlasové vzpomínání hudební historičky, překladatelky a publicistky

26. duben 2024

Vlasta Reittererová se zaměřuje na hudební divadlo 19. a 20. století, židovsko-německé skladatele a hudbu meziválečného období. Vedle všech svých profesí také vychovala čtyři děti.

Technická spolupráce: Aleš Huber
Připravila: Renáta Spisarová
Premiéra: 22. 4. 2024

Dlouhé roky žije se svým manželem a nejbližším spolupracovníkem Hubertem Reittererem ve Vídni. Dětství prožila v pražském Břevnově uprostřed loutek, „komediální žílu“ zdědila po svém otci. V Praze šedesátých let zažila bohémské roky v divadlech malých forem, ale např. i v Krušnohorském divadle v Teplicích. I přesto dostudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

Vždycky jsem chtěla být herečkou, spisovatelkou a učitelkou a všechna ta tři přání se mi splnila.
Vlasta Reittererová

Působila coby dramaturgyně Pragokoncertu a s vděkem vzpomíná na práci pro Kruhy přátel hudby. Pro její profesní život byla určující osobnost muzikologa Ivana Vojtěcha, který ji nesčetněkrát dodal odvahu a sebevědomí, zejména v návratu k hudební vědě. Všechno, co chcete vědět např. o Viktoru Ullmannovi nebo Aloisi Hábovi, se dozvíte od Vlasty Reittererové. Z němčiny i do němčiny přeložila mnoho knih a některé také napsala nebo je jejich spoluautorkou, je také podepsána pod řadou odborných studií.

Rozhodně nepohrdá popularizací hudební vědy a stovky jejích textů v doprovodných programech divadel a orchestrů, ale i hudebních časopisech se čtou jedním dechem, stejně tak jsou posluchačsky přístupné její přednášky nebo rozhlasové pořady. Přesto za nejtrefnější považuje výrok svého vnuka Matýska: „Muzika se poslouchá, ta se nepovídá!“

Spustit audio

Související