Osudy Petra Sommera

20. duben 2015

Vzpomínky českého historika a archeologa, specialisty na oblast církevní archeologie a středověké duchovní kultury, ředitele Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.

Poslouchejte na Vltavě od 20. dubna 2015 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura.


Historia Magistra Vitae. Toto známé rčení, napsané v mnoha učebnicích dějepisu, je, jak každý asi uzná, neobyčejně pravdivé. V mnoha případech nám může znalost historie napovědět i v dnešní době. Dějiny mohou být zdrojem inspirace, poznání a vědění.

Nebylo by to však možné, pokud by se nenašli lidé, kteří odhalování historie, její poznávání a předávání poznaného, mají jako náplň života. Pátrání v archivech, výzkumy prastarých sídel našich předků a mnohé další. Historikové a archeologové. Setkání s nimi mívá nádech tajuplnosti a často přináší velká překvapení. Na takové setkání vás pozve pořad Osudy, věnovaný vědci, českému archeologovi a historikovi, profesoru Petru Sommerovi, řediteli Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy a vědeckému pracovníkovi Archeologického ústavu AV a také vysokoškolskému učiteli.

Přesným oborovým zaměření profesora Sommera je církevní archeologie a středověká duchovní kultura. S jeho jménem se také setkáme například v souvislosti s terénními výzkumy středověkých klášterů, které vedl. Jmenujme například Sázavský klášter, Strahovský klášter, nebo klášter v Berouně.

Pokud se o toto období zajímáte, jistě jste se s jeho jménem setkali také v souvislosti s knihami, které napsal. Jsou věnované počátkům křesťanství v Čechách, našim zemím v raném středověku, jmenovitě také Sázavskému klášteru a jeho zakladateli, svatému Prokopovi.


Připravil: Josef ProkopTechnická spolupráce: Helena Bielanová

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová