Osudy Petra Sommera

20. duben 2015

Vzpomínky českého historika a archeologa, specialisty na oblast církevní archeologie a středověké duchovní kultury, ředitele Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze.

Poslouchejte na Vltavě od 20. dubna 2015 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura.


Historia Magistra Vitae. Toto známé rčení, napsané v mnoha učebnicích dějepisu, je, jak každý asi uzná, neobyčejně pravdivé. V mnoha případech nám může znalost historie napovědět i v dnešní době. Dějiny mohou být zdrojem inspirace, poznání a vědění.

Nebylo by to však možné, pokud by se nenašli lidé, kteří odhalování historie, její poznávání a předávání poznaného, mají jako náplň života. Pátrání v archivech, výzkumy prastarých sídel našich předků a mnohé další. Historikové a archeologové. Setkání s nimi mívá nádech tajuplnosti a často přináší velká překvapení. Na takové setkání vás pozve pořad Osudy, věnovaný vědci, českému archeologovi a historikovi, profesoru Petru Sommerovi, řediteli Centra medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy a vědeckému pracovníkovi Archeologického ústavu AV a také vysokoškolskému učiteli.

Přesným oborovým zaměření profesora Sommera je církevní archeologie a středověká duchovní kultura. S jeho jménem se také setkáme například v souvislosti s terénními výzkumy středověkých klášterů, které vedl. Jmenujme například Sázavský klášter, Strahovský klášter, nebo klášter v Berouně.

Pokud se o toto období zajímáte, jistě jste se s jeho jménem setkali také v souvislosti s knihami, které napsal. Jsou věnované počátkům křesťanství v Čechách, našim zemím v raném středověku, jmenovitě také Sázavskému klášteru a jeho zakladateli, svatému Prokopovi.


Připravil: Josef ProkopTechnická spolupráce: Helena Bielanová

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?