Osudy Lubomíra Martínka

03548240.jpeg

Rozhlasové vzpomínky spisovatele a překladatele.

Poslouchejte na Vltavě od 11. ledna 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura.


Literární texty spisovatele Lubomíra Martínka, narozeného 9. května 1954 v Českých Budějovicích, jsou v pořadech Českého rozhlasu poměrně dobře zastoupeny: v roce 1991 zde byla uvedena desetidílná četba na pokračování z autorovy prvotiny Představení (vydal Index v Kolíně nad Rýnem, 1986), vystavěné ještě, na rozdíl od řady pozdějších prací, na zřetelně vystupujícím, lineárně vyprávěném příběhu a inspirované jeho zážitky z období před odchodem do exilu (1979), kdy působil jako kulisák v Divadle Na zábradlí (1976-1979).

Ve stejném roce (1991) to byly Schůzky s literaturou nazvané Přibližování, věnované spisovatelově osobnosti a tvorbě. V průběhu dalších let se v našem vysílání pravidelně objevovaly autorovy eseje z jeho knih Mys dobré beznaděje (Praha 1994), Nomad's Land (Praha 1994) a Palimpsest (Praha 1996) i četba na pokračování z románu Opilost z hloubky a četba z prózy Mezi polednem a půlnocí. Zkušenost exilu a s ní nejúžeji spjaté poznatky a prožitky hledání identity - životní, sociální, jazykové a pod., schopnost či neschopnost zakotvení v určitém prostředí, představují hlavní témata Martínkovy dnes už značně rozsáhlé románové i esejistické literární tvorby, jejíž úryvky i celá díla publikoval v časopisech Svědectví (Paříž), Revue K (Paříž, od roku 1987 řídil knižní Edici K, založenou při tomto časopise), Literární noviny, Prostor, Revolver revue, a po roce 1989, kdy stále častěji pobývá v Čechách, knižně zejména v nakladatelstvích Český spisovatel, Prostor a Paseka, kde vydal: Mimochodem (Paseka 2000 - eseje), Opilost z hloubky (Prostor 2000 - próza), Mezi polednem a půlnocí (Paseka 2001 - próza), Dlouhá partie biliáru (Paseka 2004 - román v dopisech), Olej do ohně (Paseka 2007 - povídky), Mýtus o Lynkeovi (Paseka 2008 - eseje), v Revolver revue Otrava krve (s Karlem Halounem, 2009) autobiografické záznamy a úvahy inspirované cestami do Indonésie Muškátový oříšek (2012), soubor povídek Let želvy (2013).

Ve vyprávěných memoárech nahlíží Lubomír Martínek do svého dětství i do doby dospívání a mladých let, ovlivňovaných životem v Čechách a v komunismu. Z kritického pohledu vyvěrá jeho touha dál se vzdělávat, cestovat, poznávat. To samozřejmě v té době znamenalo odejít do exilu. Lubomír Martínek si vybral Francii a Paříž, o níž dovede hodiny zaujatě vyprávět, stejně jako o cestách do nejrůznějších končin světa, o mořeplavectví, o svých přátelích a dalších zájmech. V posledních kapitolách se zaměřuje na své návraty do Čech i opětovné výpravy do jihovýchodní Asie.


Připravil: Jiří VondráčekTechnická spolupráce: Jiří Slavičínský

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby