SERIÁL

Osudy Leopolda Pospíšila

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leopold Pospíšil (2016)

Příběh amerického antropologa a právníka českého původu Leopolda Pospíšila je plný barev, výzev a někdy i bolestných a těžkých rozhodnutí. Poznamenala jej životní touha pochopit příčiny lidského jednání. Ve své výpovědi sděluje své zážitky a niterné vzpomínky z dobrodružných cest napříč časem a kontinenty. Touha nalézt podstatu lidství, která je nedotčená globální společností, jej zavedla například až na dalekou Papuu-Novou Guineu. Rozhlasové vzpomínky poslouchejte on-line.

Emeritní profesor Yaleovy univerzity, právník, antropolog Leopold Pospíšil se narodil v roce 1923 a jeho životní příběh není jednoduchý. Minulé století mu, stejně jako mnohým jiným, přineslo řadu životních zvratů. Rodištěm se mu stala Olomouc, kde také vyrůstal. Velmi si vážil svého otce, známého olomouckého advokáta, matka pocházela z významné zlatnické rodiny.

Během svých studií na Slovanském gymnáziu, byl jako kvintán zatčen a vyslýchán gestapem. Tento „zážitek“ jej přivedl k tomu, že se v době 2. světové války aktivně zapojil do protinacistického odboje. Po osvobození studoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. V únoru 1948 se účastnil pochodu vysokoškoláků na podporu prezidenta Edvarda Beneše, proti přijetí nástupu vlády KSČ. Počátkem března 1948 utekl před zatčením do Německa, následně se mu s manželkou podařilo dostat do USA. Zpočátku vystřídal mnoho zaměstnání, pracoval jako farmář, kovboj, pekař, hrobník či kostelník, poté studoval sociologii a filozofii na univerzitě v Oregonu a následně antropologii na Yale University v New Haven, kde působil až do roku 1993 jako profesor.

Zabýval se studiem ekonomické antropologie a založil moderní antropologii práva. Dlouhodobě zkoumal eskymácký kmen Nunamiutů a Kapauky na Nové Guineji. Terénní výzkum provedl také mezi tyrolskými sedláky v alpském údolí Obernberg. Během svého univerzitního působení vychoval řadu svých následovníků, mnozí jeho studenti patří mezi špičky v oboru.

Prof.Pospíšil přednášel na 54 univerzitách světa. Roku 1984 byl jmenován členem americké National Academy of Sciences. Od roku 1989 se do České republiky pravidelně vrací a přednáší na univerzitách v Praze a v Olomouci. Hovoří sedmi jazyky a jeho celoživotním krédem je, že se máme celý život učit a vzdělávat.

Připravila: Marie Poláková
Technická spolupráce: Ivana Možná

Natočeno v roce 2015.

Spustit audio
autor: Marie Poláková