SERIÁL

Osudy Karla Paukerta, varhaníka, pedagoga a kurátora Muzea umění v Clevelandu ve státě Ohio

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Karel Paukert (8. ledna 2015 u příležitosti pražského recitálu v kostele U Klimenta)

Prvního ledna letošního roku oslavil Karel Paukert, v současné době regenschori clevelandského chrámu Sv. Pavla, své pětaosmdesáté narozeniny. Varhaník, pedagog a kurátor Muzea umění v Clevelandu ve státě Ohio se s vltavskými posluchači už před lety podělil o své vzpomínky. 

Připravila: Eva Ocisková
Natočeno: v roce 2008
Technická spolupráce: Tomáš Gsöllhofer

V jeho rodném městě, Skutči, se už za jeho mládí vědělo, že tam hrají dobré divadlo, provozují dobrou hudbu a šijí dobré boty! Rodina žila bohatým společenským životem, rodiče jej vedli k úctě k lidem. Varhanami okouzlený Karel Paukert nakonec musel – jako mnoho jiných – volit. Zda se zpronevěřit svému talentu a zůstat doma, nebo naslouchat hlasu svého srdce.

Jeho druhým domovem se po emigraci staly Spojené státy americké, působil na amerických univerzitách (byl profesorem varhanní hry) a v roce 1974 se stal ředitelem hudební sekce Muzea umění v Clevelandu. Zasloužil se o vznik mnoha nových kompozic určených královskému nástroji a nikdy nepřerušil svou mezinárodní koncertní činnost.

Jako malý kluk jsem prožil druhou světovou válku, dále třináct roků nadvlády dělnické třídy, ale C-19 je pro mne nová zkušenost. Věřím, že až se tím „prokoušeme“, že ten nový svět bude lepší, ale bude to chvilku trvat. Vzkříšení dnes večer a Velikonoce jsou ale zde a v našich srdcích. Pro mne to budou první za čtyřicet posledních roků, kdy si budu hrát sám pro sebe. Už to mám naplánované: budu cvičit Bacha, Schumanna a Alaina. Kostel je mimo provoz, bohoslužby a hudební programy jsou jen „virtuál“.
Karel Paukert, z letošního velikonočního dopisu přátelům v Praze

Karel Paukert (8. ledna 2015 u příležitosti pražského recitálu v kostele U Klimenta)

Virtuální bude zřejmě letos i pravidelná letní návštěva Karla Paukerta jeho rodné země, kde vždy také koncertuje (v Praze, ve Skutči, v Olomouci, v Litomyšli, Brně, na Svaté Hoře u Příbrami), učívá na mistrovských kursech, bývá soutěžním porotcem anebo přednáší (například v loňském roce na mezinárodní konferenci PROVARHANY).

Cestujete-li po světě, mohli jste se s Karlem Paukertem setkat prakticky kdekoli, kde mají pozoruhodné varhany. K poctám a uznáním tvůrčí činnosti Karla Paukerta patří mimo jiné tři první ceny amerického svazu skladatelů a výkonných umělců a čestný doktorát z Cleveland Institut of Music. V únoru 2021 udělí Karlu Paukertovi čestný doktorát také Akademie múzických umění v Praze.

Spustit audio
autor: Eva Ocisková