Osudy Jany Štroblové

21. listopad 2016
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínání básnířky, překladatelky, autorky knih pro děti a mládež i ochránkyně zvířat.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

„Poezie neroste z idejí, ale z prožitků a pocitů, vzniká z vnitřního přetlaku, ne jako zadání,“ říká básnířka a překladatelka Jana Štroblová.

K literatuře směřovala už od mládí, i když ji neminulo ryze sportovní nebo skautské období. Narodila se v Praze, v rodině úředníka a učitelky, část dětství prožila na Šumavě. Vystudovala FF UK v Praze, obor čeština a ruština. V letech 1960-1970 byla redaktorkou ve Státním nakladatelství dětské knihy. Pro své politické postoje byla ale ze zaměstnání propuštěna a dvacet dalších let jen velmi těžce mohla zveřejňovat svá díla. Po roce 1990 nakrátko zakotvila v literárně-dramatické redakci Čs. rozhlasu a do nakladatelství se už nevrátila.

Svou poezii publikuje od 50. let 20. století do současnosti. K překladům si volí zejména autory nesnadné, se kterými se ale cítí výrazově i tematicky spřízněná. Jádro její překladatelské práce spočívá v přetlumočení poezie ruské básnířky Mariny Cvětajevové, překládá i ze slovenštiny a také klasickou kavkazskou a orientální poezii.

V rozhlasovém vyprávění se Jana Štroblová dotýká různých, i hluboko zasutých vzpomínek, seznamuje nás s atmosférou a proměnami společnosti v průběhu desetiletí, odhaluje existenci různých přátelství, jako např. s arménským básníkem Šavaršem Smbatjanem a s jeho neradostným osudem, líčí i cestovatelské, místy dobrodružné zážitky, prožité zejména při putování s manželem, afrikanistou Otakarem Hulcem. Stranou nezůstává ani činnost porevoluční, kdy v roce 1991 spoluzaložila při PEN klubu nadaci a obecně prospěšnou společnost Spisovatelé za práva zvířat, s cílem dosáhnout změn v legislativě a prosadit zákon na ochranu zvířat proti týrání.


Připravila: Vladimíra BezdíčkováTechnická spolupráce: Petr Janečka

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...