Osudy Miloše Hoznauera

27. březen 2017
Hry a četba

Rozhlasové vzpomínání legendárního pražského češtináře, středoškolského i vysokoškolského pedagoga, který proslul především poutavostí a netradičním přístupem ve výuce dějin literatury, ale i tématy slohových kompozic. Pedagog, který zažil léta, kdy byl dáván za vzor (zlatá šedesátá), ale i jako nepřítel normalizace (především 70. léta). Autor stovek odborných textů a publicista, literární autor několika vlastních beletristických textů i poezie, spoluautor učebnic.

Vzpomenete si ještě na to, za jakých okolností jste se v rámci středoškolské výuky mateřského jazyka seznámili například s Erbenovou sbírkou Kytice? Patrně Vám o ní (i autorovi) váš češtinář řekl základní údaje, za domácí úkol jste si ji přečetli..., některou ze skladeb jste recitovali zpaměti. Na známku, pochopitelně. I nějaký ten test následoval.

Miloš Hoznauer svým žákům umístil předem do třídy plakát, reklamní poutač (vlastní výroby). Pozor!! Krvavá jatka na každé druhé stránce, lidské údy na prodej, vztah s úmrlcem... a jiné neuvěřitelnosti. Již tuto středu! V této učebně! Neváhejte, přijďte!! Samotná výuka pak probíhala třeba jako soudní přelíčení s vodníkem, soud měl své žalobce, vodník své obhájce z řad studentů. A korunní svědek - středoškolský profesor Miloš Hoznauer - byl rovněž přítomen.

Letos 88letý legendární pražský češtinář a emeritní středoškolský pedagog poznamenal (v tom nejlepším smyslu slova) život nejednoho absolventa gymnázia v 60.–90. letech minulého století. Znali jej nejen studenti gymnázií Nad Štolou, Na Zatlance nebo později Na Vítězné pláni, ale také třeba posluchači pražské Pedagogické fakulty UK. Jeho výuka mateřského jazyka a především dějin literatury byla jedinečná a nepřehlédnutelná. Jedni mu na konci hodiny mnohdy tleskali (studenti), jiní jej odborně a metodicky vyzdvihovali (školní inspekce v 60. letech), pro jiné byl nepřijatelný a problematický (normalizační nadřízené orgány).

O tom, že je Miloš Hoznauer i (spolu)autorem učebnic, autorem několika úspěšných próz, si poslechněte v jeho autentickém vyprávění.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.


Připravil: Luboš KonířZvuková spolupráce: Petr Janečka

Natočeno v roce 2017.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

autoři: Lubomír Koníř , Luboš Koníř
Spustit audio