Jan Kopecký: Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista

14. duben 2017

V roce 2000 byla na jevišti brněnského Divadla Husa na provázku uvedena pašijová hra vycházející z podkrkonošských lidových her 18. století. Spirituální text byl v citlivém inscenačním provedení režisérky Evy Tálské zakomponován do obsáhlého hudebně dramatického díla. Přenesením do rozhlasové podoby neztratil původní divadelní tvar autentičnost, ani hloubku neokázalého, přesto velkolepého tvůrčího počinu. On-line k poslechu do 20. čtvrtka dubna 2017.

Tradice uvádění biblických her je v českém prostředí spojena s barokním lidovým uměním. Zájem teatrologa Jana Kopeckého o tento kulturní jev, ale také znalost adaptačního a dramaturgického úsilí avantgardního režiséra E. F. Buriana, ho inspirovaly k vlastním autorským úpravám několika původních textů pro soudobé divadlo. Právě Komedii o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista připravil v roce 1965 pro brněnskou Mahenovu činohru. V tehdy legendárním nastudování režiséra Evžena Sokolovského a za přispění dramaturga Bořivoje Srby vznikla „spontánně přijímaná i bouřlivě diskutovaná inscenace, která do svého násilného stažení z repertoáru zaznamenala sto padesát repríz.“ Tehdejší asistentka režie Eva Tálská mohla tenkrát přihlížet mj. i hereckému ztvárnění Ježíše Krista v podání Ladislava Lakomého

02308551.jpeg

Pětatřicet let poté, iniciovala táž Eva Tálská zrod inscenace, která měla obnovit duchovní energii generacím, vyhaslým konzumním diktátem porevoluční společnosti. Mimo to se jí podařilo připomenout i zašlou slávu průkopnického počinu svého pedagoga a zakladatele Divadla Husa na provázku Bořivoje Srby a jeho generačních spolutvůrců. Společně s ním a dramaturgem Radanem Koryčanským zadaptovali Kopeckého text pro skromnější prostor experimentálního Divadla Husa na provázku, který i přesto zaplnil početný ansámbl pětašedesáti herců. Charismatického a stále herecky aktivního Ladislava Lakomého obsadila do role Piláta. Scénickou hudbu pro inscenaci složil Miloš Štědroň, pěvecký sbor dirigoval Jan Ocetek. 

Osoby a obsazení: Ježíš (Michal Bumbálek), Čert Demon (Jiří Pecha), Opovědník (Pavel Zatloukal), Smrt (Alena Ambrová), Jidáš (Vladimír Hauser), Majdalena (Dita Kaplanová), Kaifáš (Jan Kolařík), Matka (Gabriela Ježková), Petr (Radim Fiala), Marta, Salome (Ivana Hloužková), Marie Jakubova, Cizoložnice, Eva (Kateřina Šudáková), Veronika (Eva Vrbková), Pilát (Ladislav Lakomý), Velekněz Annáš (Miloslav Maršálek), Hyrkán, Adam (Tomáš Sýkora), Nikodym, Anděl (Jan Zrzavý), Hejkman (Roman Slovák), Lazar, Otec (Jan Leflík), Rezidendarus (Zdeněk Ratajský), Jan (Josef Koller), Kati (Ivory Rodriguez, Vlastislav Hemzal a Aleš Kuchař), Jan Křtitel, Dismas (Jan Adámek), Dcery sionské (členky Studia Dům) a další

Autor textu: Jan Kopecký
Adaptace pro Divadlo Husa na provázku: Eva Tálská, Bořivoj Srba, Radan Koryčanský
Hudba: Miloš Štědroň
Diriguje: Jan Ocetek
Divadelní režie: Eva Tálská
Rozhlasová dramaturgie: Kateřina Halaštová
Rozhlasová režie: Zdeněk Kozák
Zvukový mistr: Igor Boháček

Natočeno v Českém rozhlase Brno v roce 2001

autor: Hana Hložková
Spustit audio