Jan Kopecký: Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista

5. duben 2021
Hry a četba

Pašijová hra vycházející z tradic barokního lidového divadla. Historická nahrávka slavné inscenace brněnské činohry z 60. let.

Český rozhlas nedisponuje autorskými právy umožňující zveřejnění zvukového záznamu na internetových stránkách.

Autor textu: Jan Kopecký
Adaptace pro Divadlo Husa na provázku: Eva Tálská, Bořivoj Srba, Radan Koryčanský
Divadelní režie: Eva Tálská
Osoby a obsazení: Ježíš (Michal Bumbálek), Čert Demon (Jiří Pecha), Opovědník (Pavel Zatloukal), Smrt (Alena Ambrová), Jidáš (Vladimír Hauser), Majdalena (Dita Kaplanová), Kaifáš (Jan Kolařík), Matka (Gabriela Ježková), Petr (Radim Fiala), Marta, Salome (Ivana Hloužková), Marie Jakubova, Cizoložnice, Eva (Kateřina Šudáková), Veronika (Eva Vrbková), Pilát (Ladislav Lakomý), Velekněz Annáš (Miloslav Maršálek), Hyrkán, Adam (Tomáš Sýkora), Nikodym, Anděl (Jan Zrzavý), Hejkman (Roman Slovák), Lazar, Otec (Jan Leflík) a další
Dramaturgie: Kateřina Halaštová
Zvukový mistr: Igor Boháček
Hudba: Miloš Štědroň
Režie: Zdeněk Kozák
Natočeno: 2001
Diriguje: Jan Ocetek
Natočeno v Českém rozhlase Brno

Lidové divadlo v Českých zemích v 18. a 19. století představuje jedinečný umělecký fenomén, se kterým moderní 20. století zdánlivě nenávratně přetrhalo všechny vazby. Zvlášť po únoru 1948, kdy byla jakákoliv tvorba s náboženskou tematikou provozovaná na veřejnosti nežádoucí a vlastně nepřípustná. Byl to tedy svého druhu malý zázrak, když v časech uvolnění v 60. letech pronikly na jeviště české lidové hry a setkaly se s vřelým ohlasem diváků i odborné veřejnosti.

02308551.jpeg

Velký podíl na tom měl teatrolog, pedagog a divadelní tvůrce Jan Kopecký (1919-1992). Z fragmentů lidových her, na které narážel při sběru materiálu pro kapitolu o českém lidovém divadelním baroku chystanou do rozsáhlých Dějin českého divadla, sestavil hned několik nových, ucelených lidových her, z nichž nejznámější je právě pašijová „Komedie o umučení“. Jejím podkladem se staly tři lidové hry z 18. století – Boskovské umučení, Lastibořská komedie o umučení a Semilská hra o vzkříšení.

Text, který Jan Kopecký původně připravoval pro E. F. Buriana, měl nakonec premiéru v činohře Státního divadla v Brně v režii Evžena Sokolovského v listopadu 1965. Ohlas na ni byl doslova bouřlivý. Přestože se poplašené krajské stranické orgány krátce po premiéře Komedie o umučení urputně snažily o její zákaz, tvůrcům a vedení divadla se podařilo udržet ji na repertoáru až do roku 1970, představení dosáhlo 156 repríz.

Nahrávka, kterou na Vltavě uvádíme, byla pořízená v roce 1968 během několika představení s publikem. V hlavních rolích jsou ke slyšení Ladislav Lakomý, Vlasta Fialová, Josef Karlík, Václav Postránecký, Otakar Dadák, Zdeněk Kampf, Helena Kružíková a další.

Divadlo, můj osud

„Jako brechtovci a burianovci jsme se hlásili k modelu takzvaného politického divadla, které chtělo hrát o problémech současných lidí, což znamená, že jim chtělo pomoci orientovat se také ve světě současné politiky. V té době byl velký evangelijní Ježíšův příběh v rámci odporné protináboženské kampaně, kterou proti němu vedl režim, vyhnán do azylu chrámů a na veřejnosti se nesměl zjevovat ani v podobě výuky náboženství ani v podobě knih a samozřejmě ani v podobě jakýchkoliv děl s náboženskou tematikou. Považovali jsme proto za nezbytné vrátit Ježíšův příběh do veřejného prostoru. Věřící veřejnost je samozřejmě taky veřejnost, ale my jsme ho chtěli vrátit i mezi ty, kteří do kostela nechodili a chtěli jsme ho vrátit s jasným politickým záměrem: protestovat proti tomu, že příběh, na kterém po dva tisíce let rostly všechny generace křesťanského světa a do kterého jsme přirozeně integrováni, byl z veřejného prostoru vyhoštěn, a že generace, které vstupovaly do života za vlády totalitního ideologického režimu, který se tohoto vyhoštění dopustil, mají nejen právo, ale i povinnost se s příběhem seznámit a v opozici k němu nebo v souladu s ním se duchovně formovat. Proto jsme Pašije zařadili do repertoáru.“

(Dramaturg Bořivoj Srba ve vzpomínce na inscenaci pro vltavské Osudy, které vyšly i knižně pod názvem Divadlo, můj osud.)

autor: Hana Hložková
Spustit audio