Osudy Ivo Krause

26. leden 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prof. Ivo Kraus (2015)
0:00
/
0:00

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., dr.h.c., FEng. z Českého vysokého učení technického je nejen experimentálním fyzikem a vysokoškolským pedagogem, ale zároveň i neúnavným popularizátorem přírodních a technických věd. Poslechněte si jeho rozhlasové paměti.

Prof. Ivo Kraus je autorem více než sedmi set vědeckých, odborných, cestopisných a populárně-naučných prací. Najdeme mezi nimi nejen skripta (např. Základy krystalografie), ale i odborné knihy (mj. Struktura a vlastnosti krystalů) a rovněž řadu prací z dějin fyziky a technických věd (včetně Dějin evropských objevů a vynálezů, pěti dílů Fyziky v kulturních dějinách, dále Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích, Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie a mnoha dalších).

Narodil se v roce 1936 v Náchodě. Dětství, školní i studentská léta s rodiči a sestrou prožil v Nové Pace. Po maturitě odešel studovat do Prahy – rozhodoval se mezi filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kam ho přitahovala láska k psaní, a Matematicko-fyzikální fakultou UK, protože ho bavila fyzika. Ta zvítězila a nakonec vystudoval jadernou fyziku.

01081702.jpeg

Po studiu nastoupil na České vysoké učení technické, konkrétně na Fakultu technické a jaderné fyziky, dnešní Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Začal se věnovat fyzice pevných látek, především rentgenografii a aplikaci rentgenových difrakčních metod, které jsou předmětem jeho pěti knižních publikací. Z původního asistenta se později stal docent a nakonec profesor pro obor fyzika kondenzovaných látek a akustika. Během téměř šedesáti let svého působení na fakultě napsal ke svým přednáškám vysokoškolské učebnice, které se průběžně aktualizují.

Současně s pedagogickou prací se účastnil řady mezinárodních odborných konferencí a navázal kontakty se zahraničními univerzitami, kde později také opakovaně absolvoval pracovní stáže: působil jako hostující profesor, přednášel, vedl studentské praxe atd. Část svého času věnuje rovněž populárně-vědeckým přednáškám, např. o životě a díle velkých osobností české i světové fyziky, od roku 2005 rovněž přednáší na Univerzitě třetího věku.

Prof. Ivo Krausovi se dostalo i mnohých ocenění doma i v zahraničí, je držitelem řady cen, mezi jinými dvou Cen rektora ČVUT za prestižní publikaci, Ocenění pedagogické činnosti uděleného Studentskou unií při FJFI ČVUT nebo Čestné medaile Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR za popularizaci vědy.

Vedle už zmíněné publicistiky – od novinových článků po několikadílné knižní publikace – je jeho velkým koníčkem také cestování a turistika, má rád zejména chození po horách i velehorách. Je ženatý, má dvě děti a pět vnoučat.

Připravila: Jana Olivová
Technická spolupráce: Petr Janečka
Natočeno v roce 2017.

autor: Jana Olivová
Spustit audio