SERIÁL

Osudy Heleny Albertové

Helena Albertová

Vzpomínky české dramatičky, bývalé ředitelky Divadelního ústavu v Praze a první manželky herce Pavla Landovského. Připravil Dominik Mačas.

Osudem Heleny Albertové se stalo divadlo. Je významnou českou dramatičkou a kurátorkou scénografických výstav. Byla ředitelkou pražského Divadelního ústavu a jedenáct let ji pojilo manželství s hercem Pavlem Landovským. V letošním roce získala titul Dáma české kultury, který se uděluje osobnostem, které se ve svém občanském životě ani v umělecké tvorbě nikdy nezpronevěřily nejvyšším mravním zásadám.

Spustit audio