Osudy Evy Stehlíkové

Eva Stehlíková
Eva Stehlíková
Rozhlasové vzpomínky znalkyně antického a středověkého latinského divadla.

Poslouchejte na Vltavě od 11. dubna 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura.


Eva Stehlíková je (podle slovníkového hesla) klasická filoložka, překladatelka a teatroložka, profesorka pražské Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především antickým a středověkým divadlem a moderními inscenacemi řeckého a římského dramatu. Slovník ovšem už neuvádí, že kromě toho se neúnavně věnuje studentům a všem, kdo se zajímají o divadlo a kladou otázky po jeho podobě a smyslu. Ve svém oboru je znalkyní světového formátu a díky tomu je také česká divadelní věda v živém kontaktu se zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti.

Jako jedna z mála ve své době vystudovala latinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Řadu let pracovala Ústavu pro klasická studia v Československé akademii věd, později v Akademii věd České republiky. Od roku 1994 přednáší antické a středověké divadlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přeložila z latiny Senecovy tragédie Faidra a Král Oidipus, Plautovy komedie, Catullovy verše, ze starořečtiny Menandrovy komedie a Euripídovu tragédii Trójanky. S Karlem Hubkou a Josefem Topolem se podílela na překladu Euripídovy tragédie Ifigenie v Aulidě.

Studenti divadelních oborů a inscenátoři her jak autenticky starověkých či takových, které si v antice berou témata a inspiraci, vyhledávají radu a odbornou pomoc Evy Stehlíkové, povzbuzováni jejím přátelským a kolegiálním přístupem ke každému tvůrci a k lecjakému experimentu. Po roce 1990 napsala moderní dějiny antického divadla a pro odborná periodika i divadelní programy dlouhou řadu studií o nejrůznějších aspektech antického divadla a jeho odkazu.

Méně známe Evu Stehlíkovou jako znalkyni divadla středověkého a také jako vykladačku moderní literatury, Juliem Zeyerem počínaje a konče u současných názvuků antických témat. Eva Stehlíková vypráví v Osudech o svém životě s divadlem jako živým, proměnlivým a neustále žhavým uměním, které má sílu a schopnost odrážet dobu. Osudy Evy Stehlíkové jsou příběhem života originální vědecké osobnosti i ženy se smyslem pro humor, realitu a dějinnou perspektivu.


Připravila: Alena Zemančíková

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

Spustit audio
autoři: Alena Zemančíková, Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby