„Ó, země česká, kdyby sis uvědomila, jak drahocenným darem jsi byla obmyšlena.“ Úcta ke sv. Ludmile

25. září 2021

O církevněslovanských pramenech v písemnictví staré Rusi a Chorvatska vyprávějí paleoslovenisté Václav Čermák a František Čajka ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Do Austrálie a pražského vinohradského chrámu sv. Ludmily nahlédneme s historičkou umění Ivou Rosario. Připravila Eva Ocisková.

Jak vznikají legendy o svatých obecně, a jak se během staletí formovala ta svatoludmilská. Jak kult této obdivuhodné ženy ovlivnil místní společnost či hagiografii a jak „zapůsobila“ úcta k ní v jiných zemích, ba na vzdálených kontinentech.

V Proložní legendě o svaté Ludmile čteme o smrti i počátku „druhého života“ světice: „Chopili se pak Ludmily. Hodili jí závoj, sňatý z její hlavy, na její šíji. A tím (závojem) ji uškrtili. A tak přijala konec života, v den sobotní, první hodiny noční. Byla živa let šedesát a jedno léto. A zalíbila se Bohu a přijala mučednickou korunu. (…) A od té doby se událo mnoho znamení a zázraků. Uslyšel o nich její vnuk Václav, (a) spěšně (ji) přinesl do slavného města Prahy. A uložil její ostatky v kostele svatého Jiří, kde (se dějí) i nyní mnohé zázraky.“

autor: Eva Ocisková
Spustit audio