„Ó, země česká, kdyby sis uvědomila, jak drahocenným darem jsi byla obmyšlena.“ Úcta ke sv. Ludmile

25. září 2021

O církevněslovanských pramenech v písemnictví staré Rusi a Chorvatska vyprávějí paleoslovenisté Václav Čermák a František Čajka ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR. Do Austrálie a pražského vinohradského chrámu sv. Ludmily nahlédneme s historičkou umění Ivou Rosario. Připravila Eva Ocisková.

Jak vznikají legendy o svatých obecně, a jak se během staletí formovala ta svatoludmilská. Jak kult této obdivuhodné ženy ovlivnil místní společnost či hagiografii a jak „zapůsobila“ úcta k ní v jiných zemích, ba na vzdálených kontinentech.

V Proložní legendě o svaté Ludmile čteme o smrti i počátku „druhého života“ světice: „Chopili se pak Ludmily. Hodili jí závoj, sňatý z její hlavy, na její šíji. A tím (závojem) ji uškrtili. A tak přijala konec života, v den sobotní, první hodiny noční. Byla živa let šedesát a jedno léto. A zalíbila se Bohu a přijala mučednickou korunu. (…) A od té doby se událo mnoho znamení a zázraků. Uslyšel o nich její vnuk Václav, (a) spěšně (ji) přinesl do slavného města Prahy. A uložil její ostatky v kostele svatého Jiří, kde (se dějí) i nyní mnohé zázraky.“

autor: Eva Ocisková
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...