O Františku Vláčilovi poprvé komplexně a objektivně aneb Splacený dluh velkému režisérovi

21. únor 2019

Téměř devět set stran má monografie Petra Gajdošíka nazvaná František Vláčil – Život a dílo. Jde o knihu, která u nás ve svém žánru prakticky nemá srovnání. Však se taky její autor, původem archivář a historik, věnuje dílu Františka Vláčila více než třicet let. O práci na svém monumentálním díle i o Vláčilově tvorbě a životě mluvil ve vltavské Mozaice v den 95. výročí režisérova narození.

Tibet, jak ho už nikdy nikdo neuvidí

Cesta vede do Tibetu

Do našich kin přichází unikátní československý dokumentární film o Tibetu z roku 1954. Původně plánovaná oslava stavby silnice z provincie S´Čchuan do Lhasy se mimoděk stala svědectvím o okupaci a anexi původně svobodného území se svébytnou kulturou, a o utrpení dělníků, kteří byli nuceni pracovat v nebezpečných podmínkách bez jakékoliv ochrany, a nemálo jich na stavbě zanechalo i svůj život.

Kniha začíná Gajdošíkovým vyznáním: autor se netají tím, že filmy Františka Vláčila obdivuje. Vedle toho přibližuje proces, kterým kniha vznikala. Nutno říct, že se v žádném případě nejedná o nekritickou adoraci významného filmového tvůrce. Monografie rozebírá impulsy a motivy režisérovy tvorby a věnuje se samozřejmě všem jeho natočeným snímkům. A taky těm, které připravoval, ale natočeny nebyly. Nerealizované scénáře patří k tomu nejzajímavějšímu, co kniha obsahuje. V každém období Vláčilovy tvorby jich bylo několik. „Překvapilo mě, kolik filmů, které Vláčil plánoval a chystal, nevzniklo. A jsou tu i filmy, které později natočil někdo jiný. I těm se pochopitelně věnuji,“ vysvětluje Gajdošík. Další překvapení mu přichystala hromada materiálů týkajících se Františka Vláčila. „Nebylo těžké se k nim dostat, ale potíž byla v jejich ohromném množství,“ přiznává. I proto práce na knize trvala osm let. A to se Petr Gajdošík režisérově tvorbě věnoval už dlouho předtím.

Režisér František Vláčil

V monografii píše i o politické a společenské situaci, která ovlivňovala Vláčilovu tvorbu, Vláčilově spolupráci se zahraničím, filmařově psané poezii, a nevyhýbá ani méně příjemným otázkám, třeba závislosti Františka Vláčila na alkoholu. Tu ovšem zajímavě zasazuje do souvislostí s režisérovým životem a tvorbou.

Čtěte takéVáclav Havel nemohl film minout, říká Jan Bernard

Čtivě napsaná kniha je opatřena obsáhlým doprovodným materiálem, vysvětlivkami, odkazy. Vedle samozřejmých rejstříků to jsou i vysvětlivky pod čarou prakticky všech stran. „Jsem archivář, a tak pochopitelně zdrojuji všechny své informace. Vysvětlivkami jsem pak myslel i na méně poučené čtenáře, kteří se díky nim dostanou do souvislostí dějů a filmů uváděných v textu,“ vysvětluje autor knihy.
Doplňme, že monografie František Vláčil – Život a dílo vychází péčí nakladatelství Camera obscura vydavatele Miloše Fryše. A péče je to opravdu mimořádná, jak je v tomto nakladatelství zvykem.

Recenze

Ve vysílání Mozaiky knihu zhodnotil filmový kritik a publicista Tomáš Seidl. Vyzdvihl její obsah i zpracování, které pramení z hlubokých znalostí Petra Gajdošíka i s jeho uměním pracovat s archivy a dokumenty. Podle kritikových slov jde o mimořádné dílo, u kterého si na své přijdou jak filmoví odborníci, ať už praktici či teoretici, tak i laici. Prostě všichni, kdo mají rádi film.

Spustit audio