Nebyl jen autorem České mše vánoční. Ohlédnutí za pěti uplynulými ročníky Festivalu J. J. Ryby

11. duben 2023

Ve Středočeském a Plzeňském kraji se každoročně koná Festival Jakuba Jana Ryby. Jeho hlavním cílem je postupně představit publiku všechny Rybovy dochované skladby. V Akademii se v ukázkách z vybraných záznamů koncertů ohlížíme za pěti dosud realizovanými ročníky festivalu, které komentují jeho ředitel Šimon Kaňka a dramaturg Zdeněk Klauda. Připravil a uvádí Daniel Jäger.

Jakub Jan Ryba (1765–1815) je často vnímán jako autor jedné jediné skladby, a to velmi oblíbené České mše vánoční. Že je jeho skladatelský odkaz mnohem bohatší se se od roku 2018 snaží vnést do obecného povědomí Festival Jakuba Jana Ryby. Od té doby bylo realizováno pět ročníků, v rámci kterých se uskutečnilo celkem 39 akcí.

Většina Rybových skladeb je veřejnosti úplně neznámá, pouze u nepatrného zlomku došlo v minulosti ke koncertnímu provedení nebo realizaci nahrávky. V každém již realizovaném nebo připravovaném ročníku festivalu proto přinášejí jeho organizátoři publiku nové poznání Rybovy tvorby, jež tvoří dlouhodobou dramaturgickou osu celého tohoto projektu.

Zaostřují na skladatelovo pestré symfonické, komorní, vokálně-instrumentální a duchovní dílo, a to v souvislostech jeho předchůdců, současníků a následovníků. Rybův festival rovněž podněcuje současné hudební skladatele k vytvoření nových skladeb, které jsou v rámci festivalu prováděny.

autor: Daniel Jäger
Spustit audio