Nathaniel Hawthorne: Mateřské znaménko. Co je to dokonalost a jsme schopni ji poznat?

22. leden 2021

Georgiana je ztělesněním dokonalé krásy. Má jen jedinou drobnou vadou v podobě mateřského znaménka na své tváři, které se stane tichým rozvracečem manželství s ambiciózním vědcem. Povídku amerického spisovatele Nathaniela Hawthornea poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Stanislav Šárský
Připravila: Helena Berková
Překlad: Stanislava Pošustová
Režie: Juraj Deák
Natočeno: v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 1998

Je v lidských silách překonat vady přírody a nahradit je dokonalým ideálem? A co je to vlastně dokonalost? Umíme ji poznat? Čeho jsme schopni se vzdát při jejím hledání spojeném s vědeckým poznáním? V příběhu o vědci, který chce z tváře své ženy odstranit mateřské znaménko bez ohledu na důsledky, nahlížíme do chorobné mysli člověka posedlého překonáváním objevených možností. Člověka, který nedokáže nalézt dokonalou budoucnost v přítomném okamžiku...

Temný romantik Hawthorne

Klasik americké literatury Nathaniel Hawthorne se narodil 4. července 1804 do rodiny námořního kapitána v přístavním městě Salemu, oblasti, kde vznikly nejstarší osady přistěhovalců. Lásku k literatuře v sobě odhalil již v dětství, kdy po smrti otce a svém vlastním zranění byl izolovanější od ostatních vrstevníků a čas věnoval četbě. Po studiu na vysoké škole začal sám psát. Pro nepříznivou finanční situaci pracoval i jako celní úředník, brzy se však opět vrátil pouze k psaní.

Hawthorne nabízí čtenářům nový pohled do nitra člověka a prohlubuje psychologickou analýzu. Podobně jako například E. A. Poe, se kterým ho můžeme řadit mezi „temné“ romantiky, i on ve své tvorbě čerpá ze zločinu, lidských slabostí a temných stránek společnosti i jedince. Depresivní atmosféra, plná symbolů a alegorií, je ovlivněna náboženským pohledem na etiku a svědomí.

Mezi nejvýznamnější díla Nathaniela Hawthornea patří romány Šarlatové písmeno a Dům se sedmi štíty. Zemřel 19. května 1864.

autor: hbe
Spustit audio