Náš člověk v Paříži: Tereza Lochmannová studuje na École des Beaux-Arts jako jediná z Česka

03514015.jpeg
03514015.jpeg

Výhled na jednu z největších galerií na světě, pařížský Louvre, má česká grafička Tereza Lochmannová ze svého ateliéru. Už druhým rokem studuje na prestižní Národní škole výtvarných umění pod vedením Aurélie Pagès.

Jen namátkou, na École des Beaux-Arts v minulosti studovali třeba Georges Braques nebo Auguste Renoir. Tereza Lochmannová původně studovala na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru ilustrace. Protože nebyla příliš spokojená, hledala příležitost ke změně, která se jí naskytla ve formě stáže na prestižní pařížské škole. Způsob studia ji natolik zaujal, že se přihlásila do přijímacího řízení a zdárně absolvovala zkoušky. „Je tu také možnost hodně soutěží nebo výstav, kterých se studenti účastní,“ doplňuje Tereza Lochmannová, „cílem je aby si každý objevil, co chce dělat a co mu nejlépe vyhovuje. Myslím si, že absolventi této školy jsou mnohem samostatnější, než třeba z pražské, kterou jsem poznala.“

03514013.jpeg

Je třeba umět se prosadit a obhájit své dílo„Není tady žádný sjednocený názor nebo styl,“ pochvaluje si studentka, „naopak je žádoucí, aby tady byla co největší rozmanitost.“ Tereza Lochmannová je grafička a pracuje na velkých formátech, což je podle ní také pro francouzské učitele zajímavé, jak dokazují komentáře, které slyší ke svým ohromným dřevořezbám Jacka Nicholsona, na kterých momentálně pracuje.

03514014.jpeg