Nakladatelství Vyšehrad vydalo první ucelenou biografii Gustáva Husáka

4. prosinec 2017

Děvet let pracoval historik Michal Macháček na životopisu osmého československého prezidenta Gustáva Husáka. Kdo byla tato ikona normalizačního období? Jaký byl Husák člověk? A proč byl právě tím, kým byl?

Šestisetstránkový životopis Gustáva Husáka, jedné z předních postav normalizační éry v Československu, vydalo nakladatelství Vyšehrad. Jedná se o první ucelenou husákovskou monografií nejen v české historiografické produkci.

Autor sleduje Husákův vzestup a pád, jeho vynucenou sebekritiku a proces, i jeho úsilí o rehabilitaci a pozvolný návrat k moci, završený po srpnu 1968. Stranou nezůstává ani osobní rovina Husákova života, obě jeho manželství a také jeho osobní vztahy mezi příslušníky komunistické nomenklatury.

Gavin Extence: Naše realita je plná problémů, jedním z nich je i nedostatek empatie

Gavin Extence

V Mozaice jsme nabídli rozhovor s vycházející hvězdou britské literatury Gavinem Extencem. Autor v Praze nedávno představil svůj poslední román „Potíže s empatií", který v českém překladu vydalo nakladatelství Argo.

Při výzkumu se opíral také o dosud neznámé prameny, mimo jiné i ty, které objevil a zkoumal v ruských archivech: „Lákalo mě dostat se do ruských archivů. Než jsem jel do Ruska, byl jsem v obavách. Měl jsem nějaké představy o Moskvě, o kriminalitě apod. Nakonec jsem ale viděl, že život tam je barvitější. Díky spolupráci s Husákovou rodinou se mi podařilo dostat se k privátnímu archivu Gustáva Husáka a jeho první manželky. Byl to pro mě úžasný pocit mít tyto materiály v ruce, protože žádný jiný historik je v ruce neměl,“ říká autor životopisu.

Husákův syn dokonce o autorovi na základě knihy prohlásil, že zná jeho otce lépe než on sám: „Opravdu to řekl, a tohle vyjádření mě zahřálo,“ dodává historik.

autoři: Petr Šrámek , Hok
Spustit audio