Nakladatelství Vyšehrad vydalo první ucelenou biografii Gustáva Husáka

prezident Gustáv Husák
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy prezident Gustáv Husák

Děvet let pracoval historik Michal Macháček na životopisu osmého československého prezidenta Gustáva Husáka. Kdo byla tato ikona normalizačního období? Jaký byl Husák člověk? A proč byl právě tím, kým byl?

Šestisetstránkový životopis Gustáva Husáka, jedné z předních postav normalizační éry v Československu, vydalo nakladatelství Vyšehrad. Jedná se o první ucelenou husákovskou monografií nejen v české historiografické produkci.

Autor sleduje Husákův vzestup a pád, jeho vynucenou sebekritiku a proces, i jeho úsilí o rehabilitaci a pozvolný návrat k moci, završený po srpnu 1968. Stranou nezůstává ani osobní rovina Husákova života, obě jeho manželství a také jeho osobní vztahy mezi příslušníky komunistické nomenklatury.

Gavin Extence: Naše realita je plná problémů, jedním z nich je i nedostatek empatie

Gavin Extence

V Mozaice jsme nabídli rozhovor s vycházející hvězdou britské literatury Gavinem Extencem. Autor v Praze nedávno představil svůj poslední román „Potíže s empatií", který v českém překladu vydalo nakladatelství Argo.

Při výzkumu se opíral také o dosud neznámé prameny, mimo jiné i ty, které objevil a zkoumal v ruských archivech: „Lákalo mě dostat se do ruských archivů. Než jsem jel do Ruska, byl jsem v obavách. Měl jsem nějaké představy o Moskvě, o kriminalitě apod. Nakonec jsem ale viděl, že život tam je barvitější. Díky spolupráci s Husákovou rodinou se mi podařilo dostat se k privátnímu archivu Gustáva Husáka a jeho první manželky. Byl to pro mě úžasný pocit mít tyto materiály v ruce, protože žádný jiný historik je v ruce neměl,“ říká autor životopisu.

Husákův syn dokonce o autorovi na základě knihy prohlásil, že zná jeho otce lépe než on sám: „Opravdu to řekl, a tohle vyjádření mě zahřálo,“ dodává historik.