Na návštěvě u Malinconia Ensemble Stuttgart

12. únor 2018

Objevovat neznámou hudbu – to je krédo stuttgartského hudebního tělesa Malinconia. Specializuje se především na tvorbu německojazyčných autorů ve Slezsku, Pobaltí, ale i na českém území. Průřez jeho vydanými nahrávkami připravil Viktor Velek. Zazní mj. skladba Heinricha Rietsche, spoluzakladatele pražské německé hudební vědy.

Soubor se cíleně zaměřuje na autory málo známé a ani naše nejvýznamnější veřejné knihovny nedisponují nahrávkami, které dnes uslyšíme. Malinconia Ensemble Stuttgart je v České republice znám spíše úzkému okruhu posluchačů, soubor zde vystoupil zatím jednou, v září roku 2012.

Jeden interpret pro celou Akademii? Není třeba se bát monotónnosti: sice nás budou doprovázet nahrávky pouze jednoho hudebního souboru, ten nám však představí různá nástrojová obsazení a pestrý repertoár skladatelů z východních částí Německa, německým enkláv Polska, Dolního a Horního Slezska, Pobaltí, Sudet…

Album Malinconia Ensemble Stuttgart

Pro soubor je typické, že se jeho obsazení mění v závislosti na povaze aktuálního projevu. Někdy je soubor duem, jindy triem, příště zase kvartetem či kvintetem… Výběr skladeb pro Akademii čerpá ze čtyř kompaktních disků, které těleso vydalo:

Werke für Violoncello und Klavier (2003)
Werke für Klaviertrio (2006)
Werke für Klavierquartett (2011)
Werke für Klavier-Quintett (2014)

Violoncellista a hudební badatel Helmut Scheunchen je ústřední postavou souboru Malinconia-Ensemble Stuttgart. Narodil se v roce 1945 v Esslingen am Neckar ve spolkové zemi Bádensko-Würtermbersko. Systematicky se zabývá hudbou německojazyčných autorů ze Slezska a Pobaltí a ne náhodou: jeho otec se narodil v dolnosaském Hermsdorfu. Tedy v kraji, kde se střetávala slovanská a německá kultura. Pokročilé hudební vzdělání získával Helmut Scheunchen na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart a na Hochschule für Musik und Theater München – vedle violoncella jako hlavního oboru studoval také skladbu, hudební dějiny a novou hudbu. Uplatnil se v orchestru Stuttgartských filharmoniků, v roce 1983 byl vyznamenán titulem Kammermusiker. K dalším oceněním patří Ernst-Moritz-Arndt-Plakette, vědecká cena nadace Georga Dehio, cena Jana Václava Stamice udělená v roce 2004 uměleckým spolkem v Esslingenu. Helmut Scheunchen je členem několika odborných společností, většinou orientujících se na hudební historii, na kulturu německého Pobaltí a Slezska. Činný je i jako publicista. Např. je autorem Lexikon deutschbaltischer Musik (2002). Zastává i funkci redaktora „Stuttgarter Philharmonischen Blätter“. Mnohokrát přispěl texty do řady Ostdeutsche Gedenktage a do časopisu Schlesien.

Album Malinconia Ensemble Stuttgart

Těleso Malinconia vzniklo v roce 1987 z iniciativy již představeného violoncellisty Helmuta Scheunchena. Název „melancholie“ odráží dramaturgii repertoáru i dobu vzniku jeho značné části:  malinconia byl v 19. století výraz užívaný pro označení hudebních kusů melancholického rázu. Cílem tělesa bylo a je… připomínat zapomenuté, neznámé, opomíjené a přehlížené autory. Zkrátka… zaplňovat bílá místa v hudební historii. Za tím účelem soubor postupně vytváří projekty zaměřené zejména na určité regiony, na jasně definovaná témata, na specifika historie recepce. Do stovek jednotek jde seznam interpretovaných děl, z nichž nemalou část tvoří i první uvedení a obnovené premiéry.

Heinrich Rietsch

Melancholie, smutek, nostalgie… to vše a nejen to posluchač vnímá při poslechu ukázky, která Akademii uzavírá více než půlhodinovou skladbou. Tak velký prostor dostal Heinrich Rietsch. Komu se nyní na mysli tane přední představitel pražské německé muzikologické školy narozený v roce 1860 v Sokolově, tak je na správné adrese. Jeho muzikologický a pedagogický profil známe dobře, existují i seznamy skladeb, ale… dlouhá léta chyběly nahrávky Rietschových děl. Jeho Klavírní kvintet D dur provedl Malinconia-Ensemble Stuttgart 26. září 2012 v knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. A to s podporou Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově a Sudetoněmeckého hudebního institutu v Řeznu. V pražském prostředí v novodobých premiérách snad poprvé po více než stu letech, tehdy zazněly i Rietschovy písně v interpretaci Olgy Černé a klavíristy Daniela Wiesnera.

Průkopník soudobé hudby Lothar Knessl: Šířili jsme novou hudbu za železnou oponu

Lothar Knessl v roce 2007

Akademie s datem 21. listopadu 2017 přinesla rozhovor s nestorem soudobé hudby v Rakousku Lotharem Knesslem, který na jaře 2017 oslavil 90. narozeniny.

Rietschův Klavírní kvintet D-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Tiskem vyšel u Doblingera v roce 1930. Patrný je vliv hudby Antona Brucknera, Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena.

Hudební nahrávky vydává Malinconia-Ensemble Stuttgart ve stuttgartském vydavatelství Cornetto. Nahrávky i koncerty se setkávají s uznáním kritiky a zájmem publika. Snad se tak stane i v případě posluchačů Vltavy.

autor: Viktor Velek
Spustit audio