Na kus řeči se Senekou aneb Jaký život, takové umění

21. duben 2021

Ačkoliv je Lucius Annaeus Seneka známým autorem již bezmála dva tisíce let, jeho hry se dočkaly prvních českých překladů teprve nedávno. Proč byl slavný Říman v českém jazykovém i divadelním prostředí dosud tolik opomíjen a čím je jeho tvorba dodnes přínosná? Dozvíte se v pořadu, který připravila klasická filoložka a teatroložka, profesorka Eva Stehlíková. Poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Témat, týkajících se Senekova díla, je mnoho, v pořadu zmíníme problematiku např. intertextuálních souvislostí, které mají svůj význam jak pro tvůrce, tak pro posluchače, bádání o údajné nehratelnosti Senekových dramat na divadle, brutality v jeho hrách a jiné zajímavosti, které nejsou obecně známé.

Zasvěcené komentáře odborníků i hrané ukázky z her

Úryvky ze Senekových textů, které tvorbu této osobnosti nejlépe vystihují, jsou v pořadu komentovány také dalšími odborníky – překladatelkou a klasickou filoložkou, doktorkou Danielou Čadkovou a odborníkem na římskou literaturu, doktorem Jiřím Šubrtem. Stěžejními příspěvky jsou však hrané ukázky z nově přeložených dramat. V překladu Evy Stehlíkové uslyšíme vybrané pasáže z her Thyestes a Oidipus, Daniela Čadková přeložila hry Šílený Herkules a Octavia. Zazní zde i vybraná pasáž z Faidry, zatím jediné rozhlasové inscenace od tohoto dramatika.

Seneka jako průvodce

Čtenáři odborných publikací Evy Stehlíkové a účastníci jejích přednášek na univerzitách znají způsob, jakým dokázala množství zásadních faktů a vlastních badatelských poznatků sdělit jasně, stručně a vtipně. Pro rozhlasové posluchače možná bude překvapením, že je pořad záměrně komponován zábavně vzdělávací formou. Provází ho totiž fiktivní postava římského filozofa a dramatika Seneky, která svoji životní i uměleckou dráhu uvede do dobového kontextu prostřednictvím dialogu s dvojicí současných začínajících badatelů. Domácí učitel budoucího, neblaze proslulého císaře Nerona, se představí jako muž, který s velkým gustem objasňuje to, co se o něm díky „antickému bulváru“ traduje už stovky let.

Osoby a obsazení: Seneka (Viktor Skála), Žena (Barbora Goldmannová), Muž; Thyestes (Michal Isteník), Manto; Megara (Eva Novotná), Teiresias; Amfitryon (Ladislav Kolář), Atreus; Herkules (Petr Štěpán)
Připravila: Eva Stehlíková
Dramaturgie: Hana Hložková
Zvukový mistr: Michal Zelinka
Režie: Lukáš Kopecký
Natočeno: v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2018

Čtěte také

Eva Stehlíková (1941–2019) byla odbornicí na antické divadlo, o kterém přednášela na teatrologii Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a napsala několik významný knih – Řecké divadlo klasické doby (1991), Římské divadlo (1993), Antické divadlo (2005), Divadlo za časů Nerona a Seneky (2005), Co je nám po Hekubě (2012). Publikovala studie také o českém divadle šedesátých let, divadelní kritice, byla editorkou publikace Alfréd Radok mezi filmem a divadlem (2008), vydala knihu o středověkých latinských hrách – A co když je to divadlo? (1998), překládala např. dramatické texty z latiny (Plautus, Seneka) a starověké řečtiny (Euripides, Menandros), je zakladatelkou databáze inscenací antického dramatu atd. V roce 2014 byl vydán sborník Vetera et nova, který mj. obsahuje výběr z její obsáhlé práce.

autoři: Eva Stehlíková , Český rozhlas Vltava
Spustit audio