Muzikolog Jiří Štilec a dirigent Marek Štilec

03248028.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03248028.jpeg

Hostem Telefonotéky byli muzikolog Jiří Štilec a dirigent Marek Štilec.

Jiří Štilec, který přišel do Telefonotéky hovořit o Zdeňku Fibichovi, je nejen muzikolog, ale také producent a vydavatel vážné hudby a hudební pedagog.

Je absolventem hudební vědy a historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Tam působil jako asistent na katedře dějin hudby FF UK do r. 1982. V letech 1982-1991 byl naším kolegou a šéfem jako redaktor, dramaturg a šéfredaktor hudebního vysílání tehdejšího Československého rozhlasu.

Do r. 1997 působil jako dramaturg a ředitel Supraphonu. Je zakladatelem společnosti ArcoDiva management, která vydává velmi zajímavá CD a do světa vysílá především mladé umělce.

V r. 1996 inicioval obnovu rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce, založil Nadaci Musica noster amor - dnešní Společnost Gustava Mahlera, a hudební festival Mahler Jihlava. Od r. 1999 vyučuje hudební management na HAMU v Praze.

00782158.jpeg

A v poslední době je také spolu se svým synem, dirigentem Markem Štilcem, autorem nových webových stránek, věnovaných Zdeňku Fibichovi – www.fibich.cz.

Dirigent Marek Štilec, absolvent houslové hry u Dany Vlachové a dirigování u Leoše Svárovského, pořizuje spolu s Českým národním symfonickým orchestrem ve světě ceněné nahrávky Fibichova orchestrálního díla. A opomíjený skladatel se tak opět dostává zaslouženě do centra hudební veřejnosti.