Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy, Písně a tance smrti

9. prosinec 2022

Nahrávka, vydaná letos premiérově na CD, na které klavírista Norbert Heller hraje Obrázky z výstavy od ruského klasika Modesta Petroviče Musorgského. Doplňují je písně od téhož skladatele v podání Jurije Kruglova. Hodnocení připravil Petr Veber.

(…) Na snímku z roku 1994 hraje Heller Obrázky z výstavy s velkou představivostí, pevně a konkrétně, ale současně velmi vnímavě a citlivě, jako naprosto originální, mimořádně rozmanitou hudbu mající polohy zamyšlené, zvukově skoro až impresionistické a romanticky pohádkové, v mnohém hodně „ruské“, ale i polohy vyhrocenější, ostře vyprofilované. Ve výrazu celkem snadno obsahuje celý široký rejstřík od melancholie a tajemnosti přes hravost a bizarnost po majestátní, ale věcnou monumentálnost. A podařilo se mu propojit sled miniatur do jednoho celku, do skutečného cyklu, nejen do znázornění procházky výstavním sálem, ale opravdu do hudebního příběhu. (…)

Spustit audio