Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy, Písně a tance smrti

9. prosinec 2022

Nahrávka, vydaná letos premiérově na CD, na které klavírista Norbert Heller hraje Obrázky z výstavy od ruského klasika Modesta Petroviče Musorgského. Doplňují je písně od téhož skladatele v podání Jurije Kruglova. Hodnocení připravil Petr Veber.

(…) Na snímku z roku 1994 hraje Heller Obrázky z výstavy s velkou představivostí, pevně a konkrétně, ale současně velmi vnímavě a citlivě, jako naprosto originální, mimořádně rozmanitou hudbu mající polohy zamyšlené, zvukově skoro až impresionistické a romanticky pohádkové, v mnohém hodně „ruské“, ale i polohy vyhrocenější, ostře vyprofilované. Ve výrazu celkem snadno obsahuje celý široký rejstřík od melancholie a tajemnosti přes hravost a bizarnost po majestátní, ale věcnou monumentálnost. A podařilo se mu propojit sled miniatur do jednoho celku, do skutečného cyklu, nejen do znázornění procházky výstavním sálem, ale opravdu do hudebního příběhu. (…)

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...