Milan Schulz

12. květen 2006

V cyklu Osudy uvádíme desetidílné rozhlasové vzpomínky novináře a publicisty, bývalého redaktora Literárních novin a rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Připravil Ivan Binar.

Milan Schulz - novinář, publicista, vzděláním literární historik, žije na dvou adresách: v Mnichově a v Praze. Není to paradox? Praha - koruna českých zemí a Mnichov - symbol zrady spáchané na Češích. Ale copak města mohou za události, jež se udály v jejich zdech a ulicích?

V Praze se roku 1930 narodil; v demokratickém Československu, ve svobodné zemi, která poskytovala útočiště Němcům pronásledovaným nacismem, prožíval kus dětství. V Praze okupované nacisty pak zakoušel trpký osud dítěte poznamenaného stigmatem "nevhodného" původu. Vystudovat mohl až po válce. Naplno se pustil do dění v osvobozené zemi, ta však záhy přestala být svobodná, hnědou totalitu vystřídala totalita rudá. Mladému intelektuálovi, jenž patřil k vítězům, začalo svítat. Pochopil, že tu cosi není v pořádku. Angažoval se v demokratizačním procesu šedesátých let natolik, že musel po okupaci Československa vojsky Varšavského paktu změnit adresu.

Shodou šťastných okolností našel Milan Schulz nové uplatnění v Mnichově, v rozhlasové stanici Svobodná Evropa, zřizované Kongresem Spojených států a placené americkými daňovými poplatníky, v jejím českém vysílání. Nebyla to "štvavá vysílačka" ani "hlásná trouba imperialistů", jak ji označovali komunisté, spíš by se dala charakterizovat pojmem "škola demokracie"; jediným závazným předpisem tu byl etický kodex novináře. Pravdivé, ověřené informace, důkladné analýzy a trefné komentáře - to bylo kladivo na komunistickou totalitu. Tímto kladivem Milan Schulz bezmála tři desítky let úspěšně mával a tak se podílel na rozbíjení monolitu, který o sobě tvrdil, že je tu "na věčné časy".

V československé redakci Rádia Svobodná Evropa se s Milanem Schulzem koncem sedmdesátých let setkal také Ivan Binar, který pořad připravil. Cyklus vysíláme od 15. do 26. května 2006.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.