Medaili Za zásluhy převzal profesor Miroslav Kutílek, významný český pedolog

4. listopad 2010

Jednou ze 22 osobností, které prezident Václav Klaus vyznamenal při příležitosti státního svátku 28. října, je významný český vědec profesor Miroslav Kutílek, jenž převzal medaili Za zásluhy.

Miroslav Kutílek je uznávaný odborník v oboru pedologie, tedy nauce o půdě, zabývá se i problematikou klimatických změn. Jeho práce získaly mezinárodní ohlas. Je členem mezinárodních vědeckých společností, přednášel na mnoha zahraničních univerzitách.

Z jeho odborných knih vydaných v angličtině je nejcitovanější "Půdní hydrologie", ze které se učí na řadě amerických univerzit. V období totality publikoval pod pseudonymem také beletrii v samizdatových edicích. Ve své knize "Racionálně o globálním oteplování" se profesor Miroslav Kutílekkriticky zabývá převládajícím veřejným a politickým míněním, žesoučasné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, především spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím vypouštěním oxidu uhličitého do ovzduší. Upozorňuje, že je i mnoho odborníků, kteří s touto hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí.

Objasňuje podstatu jednotlivých tvrzení, podrobně se zabývá faktory, které ovlivňují a v minulosti už významně ovlivnily vývoj podnebí - počínaje astronomickými faktory, jako je sluneční aktivita a změny intenzity slunečního záření, přes posun kontinentů, změny magnetického pole Země, mořské proudy, sopečnou činnost a aerosoly v ovzduší, až po pokrytí Země vegetací a právě skleníkové plyny. Závěrem konstatuje, že hypotéza o rozhodujícím, případně jediném, vlivu skleníkových plynů na současné globální oteplování nebyla prokázána. Na otázku Jany Olivové, proč se on jako odborník v oblasti půdy tak intenzivně zabývá i klimatem, Miroslav Kutílek vysvětluje.

autor: Jana Olivová
Spustit audio