Matce. Pásmo z básní a listů Jiřího Ortena a dopisů jeho maminky Berty Ohrensteinové

1. září 2019

Vztah mezi básníkem Jiřím Ortenem a jeho matkou byl výjimečný. O jejich vazbách a matčině starostlivé a přesto nesvazující péči svědčí nejen láskyplné, nesentimentální Ortenovy básně věnované mamince, ale i dopisy, které si posílali v průběhu let 1936 až 1941. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Čtěte také

Tato léta byla poznamenána smrtí Ortenova otce, bolestným rozchodem Jiřího s Věrou Fingerovou, ale i protižidovskými nařízeními, které zapříčinily uzavření matčina obchodu, ukončení Ortenových studií, znemožnily Jiřímu a jeho bratru Zdeňkovi navštěvovat matku v Kutné Hoře a uzavíraly je do stále větší izolace.

Uprostřed této tmy jsou dopisy mezi Ortenem a jeho matkou pevným a jasným bodem, útěchou, který dává tušit existenci pevné země nenarušené bouří. A právě výběr z této korespondence, doplněný Ortenovými verši, tvoří jádro našeho rozhlasového Souzvuku.

Účinkují: Daniela Kolářová, Jana Doležalová a Vojtěch Hájek

Připravila: Jana Doležalová
Režie: Aleš Vrzák 
Hudbu Paula Hindemitha a Paula Ben-Haima vybrala: Pavla Schönová

 

autor: Jana Doležalová
Spustit audio