Marcela Straková: Malé město jako překážka? Nikoli, výzva

6. únor 2019

Od jara 2018 září v Humpolci jasný kulturní bod; 8smička není jen galerie, je to plnokrevná kulturní zóna s pestrou nabídkou zážitků.

S nápadem proměnit jednu z budov bývalé textilní manufaktury (a později národního podniku Sukno) v místo pro umění a setkávání přišli Barbora a Zdeněk Rýznerovi. Pro přestavbu objektu oslovili humpolecké studio OK Plan Architects a do čela tvůrčího týmu zvolili jako výkonnou ředitelku Marcelu Strakovou. Ta má za sebou bohaté zkušenosti ve velkých státních institucích, v minulosti spolupracovala třeba s Novou scénou Národního divadla v Praze nebo s Národní galerií; když ji Rýznerovi oslovili s nabídkou vytvořit úplně nový kulturní prostor v malém městě na Vysočině, neváhala.

„Hned jsem věděla, že to je něco, co jsem v institucích předtím postrádala, že to je přesně to, co mě zajímá. A že pro mě vůbec není překážka, že to je na malém městě, naopak, byla to pro mě od začátku výzva.“

Marcela Straková je původem z Brna, dlouhá léta pracovala v Praze (na střídačku se Stockholmem), nyní žije napůl v Praze a Humpolci; jak sama říká, nepřipadalo by jí dobré do 8smičky každodenně dojíždět:

Pokud chcete něco takového dělat dobře a mít místní tým, pak nejde v tom městě nefungovat - a nenaladit se na to prostředí.

Jak vnímá Humpolec?

Podle Marcely Strakové je V Humpolci je velký prostor pro to, vytvářet nové věci a různými způsoby měnit vnímání obyvatel města.  S kolegy provedli před otevřením 8smičky jednoduchý průzkum, aby zjistili, čemu dávají potenciální návštěvníci přednost a co je zajímá.

„Je totiž stejně důležité dělat kvalitní program, zajímavé výstavy, dobrou dramaturgii, jako zabývat se tím, pro jaké lidi to děláte. Ještě nás (s lidmi v Humpolci) čeká dlouhý dialog, teprve se začínáme vzájemně chápat.“

Nejen galerie

8smička je dvoupodlažní prostor s knihkupectvím, kavárnou, multifunkčním sálem a výstavními prostory. Tvůrčí tým dodržuje dramaturgický plán tří velkých výstav ročně a při plánování spolupracuje s externími kurátory. Důležitou součástí nabídky kulturní zóny 8smička jsou pravidelné kurzy kresby a malby, pořádané každou středu večer, a sobotní tvořivé dílny pro rodiny.

Za suknem do Humpolce. Kulturní prostor 8smička zažívá své první léto

První výstava, Pocta suknu – textil v kontextu umění přímo navazuje na původní účel budovy. Ta byla součástí komplexu soukenického areálu, závod byl označen číslovkou 8

Na půl cesty mezi Prahou a Brnem vyrostla instituce, která stojí za návštěvu. Díky výborné architektuře, zajímavému programu a celkově dotaženému konceptu.

„Je to populární formát; podařilo se nám vybudovat síť externích lektorů, z nichž každý si udělá dva workshopy ročně a v nich navazuje na výstavní plán. Naše víkendové dílny nejsou jen nějaké vystřihování, jsou to koncepty, které drží pohromadě.“

Osmička spolupracuje s řadou místních kulturních organizací, především s Letní platformou Humpolec. Místní spolky nezahálejí, např. v další z budov bývalé textilní továrny se plánuje výstavba multifunkčního sálu s divadelní a hudební scénou. Podle Marcely Strakové je kultura v Humpolci rozhodně na vzestupu:

Třeba se Humpolec stane městem, kam budete jezdit za kulturou.

Ačkoli vážně uvažovala o tom, že po zkušenostech ve velkých institucích zkusí pracovat jinde než v oblasti kultury, nabídka z Humpolce Marcele Strakové ukázala, že je to cesta, která je jí nejbližší a v níž se nejlíp vyzná. Že zprostředkovávat lidem vjemy skrze umění, vnímat svět a život pomocí uměleckých prostředků je způsob, kterým se má ještě nějaký čas zabývat.

„Kultura je komunikace, kultivace, dialog, posun… a krásno.“

Spustit audio