Marcela Straková: Malé město jako překážka? Nikoli, výzva

6. únor 2019

Od jara 2018 září v Humpolci jasný kulturní bod; 8smička není jen galerie, je to plnokrevná kulturní zóna s pestrou nabídkou zážitků.

S nápadem proměnit jednu z budov bývalé textilní manufaktury (a později národního podniku Sukno) v místo pro umění a setkávání přišli Barbora a Zdeněk Rýznerovi. Pro přestavbu objektu oslovili humpolecké studio OK Plan Architects a do čela tvůrčího týmu zvolili jako výkonnou ředitelku Marcelu Strakovou. Ta má za sebou bohaté zkušenosti ve velkých státních institucích, v minulosti spolupracovala třeba s Novou scénou Národního divadla v Praze nebo s Národní galerií; když ji Rýznerovi oslovili s nabídkou vytvořit úplně nový kulturní prostor v malém městě na Vysočině, neváhala.

V Humpolci od letošního jara funguje nová zóna pro umění 8smička

„Hned jsem věděla, že to je něco, co jsem v institucích předtím postrádala, že to je přesně to, co mě zajímá. A že pro mě vůbec není překážka, že to je na malém městě, naopak, byla to pro mě od začátku výzva.“

Marcela Straková je původem z Brna, dlouhá léta pracovala v Praze (na střídačku se Stockholmem), nyní žije napůl v Praze a Humpolci; jak sama říká, nepřipadalo by jí dobré do 8smičky každodenně dojíždět:

Pokud chcete něco takového dělat dobře a mít místní tým, pak nejde v tom městě nefungovat - a nenaladit se na to prostředí.

Jak vnímá Humpolec?

Podle Marcely Strakové je V Humpolci je velký prostor pro to, vytvářet nové věci a různými způsoby měnit vnímání obyvatel města.  S kolegy provedli před otevřením 8smičky jednoduchý průzkum, aby zjistili, čemu dávají potenciální návštěvníci přednost a co je zajímá.

„Je totiž stejně důležité dělat kvalitní program, zajímavé výstavy, dobrou dramaturgii, jako zabývat se tím, pro jaké lidi to děláte. Ještě nás (s lidmi v Humpolci) čeká dlouhý dialog, teprve se začínáme vzájemně chápat.“

Z výstavy Pocta suknu v humpolecké 8smičce

Nejen galerie

8smička je dvoupodlažní prostor s knihkupectvím, kavárnou, multifunkčním sálem a výstavními prostory. Tvůrčí tým dodržuje dramaturgický plán tří velkých výstav ročně a při plánování spolupracuje s externími kurátory. Důležitou součástí nabídky kulturní zóny 8smička jsou pravidelné kurzy kresby a malby, pořádané každou středu večer, a sobotní tvořivé dílny pro rodiny.

Za suknem do Humpolce. Kulturní prostor 8smička zažívá své první léto

První výstava, Pocta suknu – textil v kontextu umění přímo navazuje na původní účel budovy. Ta byla součástí komplexu soukenického areálu, závod byl označen číslovkou 8

Na půl cesty mezi Prahou a Brnem vyrostla instituce, která stojí za návštěvu. Díky výborné architektuře, zajímavému programu a celkově dotaženému konceptu.

„Je to populární formát; podařilo se nám vybudovat síť externích lektorů, z nichž každý si udělá dva workshopy ročně a v nich navazuje na výstavní plán. Naše víkendové dílny nejsou jen nějaké vystřihování, jsou to koncepty, které drží pohromadě.“

Osmička spolupracuje s řadou místních kulturních organizací, především s Letní platformou Humpolec. Místní spolky nezahálejí, např. v další z budov bývalé textilní továrny se plánuje výstavba multifunkčního sálu s divadelní a hudební scénou. Podle Marcely Strakové je kultura v Humpolci rozhodně na vzestupu:

Třeba se Humpolec stane městem, kam budete jezdit za kulturou.

Ačkoli vážně uvažovala o tom, že po zkušenostech ve velkých institucích zkusí pracovat jinde než v oblasti kultury, nabídka z Humpolce Marcele Strakové ukázala, že je to cesta, která je jí nejbližší a v níž se nejlíp vyzná. Že zprostředkovávat lidem vjemy skrze umění, vnímat svět a život pomocí uměleckých prostředků je způsob, kterým se má ještě nějaký čas zabývat.

„Kultura je komunikace, kultivace, dialog, posun… a krásno.“

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...