Malé divadlo kjógenu, japonský humor v brněnském podání

18. červen 2016

Japonské divadlo je u nás relativně neznámé. Platí to i pro kjógen - komediální divadelní formu, jejíž historie sahá hluboko do minulosti. Největšího rozkvětu dosáhl kjógen ve 14. století, ale jeho tradice pokračuje nepřetržitě dodnes. Kjógen okouzlil i skupinu divadelníků v České republice - Malé divadlo kjógenu bylo založeno před 15 lety.

Přestože jde v případě kjógenu o komedii, frašku, řídí se tato divadelní forma celou řadou striktně daných pravidel. Strojená řeč, strojená chůze, pomalé tempo promluv, scéna bez kulis – to vše může být pro diváka překážkou k pochopení a přijetí kjógenu. Jde ovšem o pečlivě nazkoušenou záležitost. Nejzkušenější japonští herci dotáhli orchestraci promluv k dokonalosti. U nás není publikum natolik zkušené, a tak hercům leccos promine. Ani v Japonsku ovšem nejsou brněnští umělci divákům pro smích – pravidelně jsou zváni na tamější divadelní festivaly. Frašky v podání Malého divadla kjógenu už tedy nejsou pouhou amatérskou hrou na japonské divadlo. Jsou jeho českou variantou.

V Čajovně jste slyšeli rozhovor Radima Nejedlého s hercem Igorem Dostálkem.

Spustit audio