Makarónské songs

10. duben 2009

Zatímco v průběhu národního obrození v 19. století se čeští intelektuálové snažili češtinu od vlivů cizorodých očisťovati a v duchu jejích kořenů a vnitřních zákonitostí rozvíjeti, v jiných obdobích, kdy národ nepodléhal útlaku zvenčí, čeština naopak ochotně a spontánně cizí jazykové vlivy přijímá jako obohacení. A děje se tak dodnes.

Verš či sloka v cizím jazyce může dodat českému textu charakter vyšší odbornosti nebo vznešenosti anebo naopak jen zdání této odbornosti a vznešenosti, které je pak předmětem výsměchu a parodie. Vzniká tu rozsáhlý prostor pro hry se symbolickými významy. Od konkrétního odkazu, přes neurčitost vnímání mnohých cizích výrazů až k totálnímu nerozumění. Hra se symbolickými významy může být spojena i s celkovým kulturním rámcem cizího národa, může sloužit k dokreslení prostředí nebo k typologickému odkazu.

Spustit audio