Makarónské songs

10. duben 2009

Zatímco v průběhu národního obrození v 19. století se čeští intelektuálové snažili češtinu od vlivů cizorodých očisťovati a v duchu jejích kořenů a vnitřních zákonitostí rozvíjeti, v jiných obdobích, kdy národ nepodléhal útlaku zvenčí, čeština naopak ochotně a spontánně cizí jazykové vlivy přijímá jako obohacení. A děje se tak dodnes.

Verš či sloka v cizím jazyce může dodat českému textu charakter vyšší odbornosti nebo vznešenosti anebo naopak jen zdání této odbornosti a vznešenosti, které je pak předmětem výsměchu a parodie. Vzniká tu rozsáhlý prostor pro hry se symbolickými významy. Od konkrétního odkazu, přes neurčitost vnímání mnohých cizích výrazů až k totálnímu nerozumění. Hra se symbolickými významy může být spojena i s celkovým kulturním rámcem cizího národa, může sloužit k dokreslení prostředí nebo k typologickému odkazu.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová