Ladislav Nagy: Literatura je vždycky paměť

26. únor 2019

Co víme o současné britské próze a co bychom o ní vědět měli? Ladislav Nagy angloamerickou a zvláště britskou prózu překládá, například knihy Kazua Ishigura, Dona DeLilla, Lawrence Durella nebo Juliana Barnese. „Anglicky psaná literatura se u nás – co se děje objemu překladu i referování –těší až nezaslouženému postavení.“

Ladislav Nagy angloamerickou a zvláště britskou prózu překládá, například knihy Kazua Ishigura, Dona DeLilla, Lawrence Durella nebo Juliana Barnese. „Anglicky psaná literatura se u nás – co se děje objemu překladu i referování –těší až nezaslouženému postavení.“

Seznam literatury je velký zabiják literatury.

Radka Denemarková: Každý román si zaslouží vlastní jazyk

03344400.jpeg

Spisovatelka Radka Denemarková loni vydala osmisetstránkový román Hodiny z olova inspirovaný cestami do Číny.

Literatuře se věnuje i jako teoretik a historik, přeložil do češtiny i literárněteoretické práce Harolda Blooma nebo Umberta Eca. Jako docent působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Překladatel by měl mít všeobecný přehled – a měl by se vystříhat věcem, kterým nerozumí.

Nagyovým hlavním odborným zájmem jsou především historické romány: díla reflektující paměť a osobní historie v konfrontaci s dějinnými událostmi. A kdy Nagy napíše dějiny současné anglické literatury?

autor: Petr Šrámek
Spustit audio