Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock. Hra o strachu, který dokáže člověka zničit

19. září 2023

Binaurálně natočená dramatizace psychologického románu vás zavede do hlavy osamělého Žida žijícího za války v protektorátu Čechy a Morava. S narůstajícím strachem denně očekává povolání do transportu do koncentračního tábora. Premiéru k 100. výročí narození Ladislava Fukse poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Virtuální realita pro vaše uši. Binaurálně natočenou hru poslouchejte se sluchátky!
 
Účinkují: Vladimír Javorský, Iva Janžurová, Ivana Uhlířová, Luboš Veselý, Vojtěch Franců, Jitka Smutná, Filip Kaňkovský, Lucie Štěpánková, Aleš Petráš, Igor Bareš, Jaroslav Achab Haidler, Petra Bučková, Hanuš Bor, Tomáš Zielinski, Justin Svoboda, Roman Horák, Marie Štípková, Lada Jelínková, Pavel Tesař, Martin Hruška, Ondřej Volejník
Dramaturgie: Zuzana Sikačová
Zvuk: Tomáš Pernický
Zvukový design: Jan Trojan
Hudba: Ester Grohová
Režie: Aleš Vrzák
Premiéra: 19. 9. 2023
Dramatizace: Lenka Veverková

Před válkou chodil pan Theodor Mundstock často do společnosti, býval spořádaným a váženým mužem. Nacistické omezování práv a svobod židovských obyvatel ho však postupně přivedlo k osamělosti a k vnitřnímu zoufalství. Strach z toho, co přinese nejistá budoucnost, se stal jeho každodenní součástí a pronikal do všech činností. Mundstock si dokonce vymyslel jakýsi stín, který ho neustále pronásleduje a šikanuje. Až do chvíle, kdy objeví vlastní metodu, jak se na neznámou a drsnou budoucnost připravit. Je však možné se opravdu nachystat na to, co přijde, nebo je to jen iluze a další krok zhoubný pro lidskou psychiku?

Co je binaurální hlava a jak binaurální zvuk funguje?
Vypadá jako lidská hlava a má dokonce i lidské uši s ukrytými mikrofony. Díky tomu dokáže zaznamenat zvuky stejným způsobem jako vaše uši. Pokud se něco děje napravo od vás, uslyšíte to v levém uchu o něco tišeji a také zpožděně. Výsledný zvuk navíc bude zdeformovaný šířením v prostoru kolem vaší hlavy, a dokonce i záhyby vašeho ucha. Protože binaurální mikrofon vypadá jako vy, slyší jako vy a jde o zcela unikátní zprostředkování „zvukové“ reality.

Ladislav Fuks ve svém románu zachycuje proměny psychického rozpoložení člověka pronásledovaného společností i vlastním strachem. Právě ten dokáže ničit život bez jakéhokoli zjevného důvodu. Víc než na popis událostí se autor zaměřil na zrcadlení hrdinovy psychiky, na ztvárnění jeho vnitřního světa a toho, jakým způsobem se v něm odráží doba, v níž je nucen žít.

Rozhlasové zpracování v návaznosti na autorův záměr zachycuje obraz toho, co se děje v lidské hlavě. Více vrstevnatý binaurální zvuk napomáhá posluchači vnímat svět skrz hlavního hrdinu, resp. jeho vnitřní myšlenky a zmatek, který se v jeho nitru odehrává. Vnější svět se vynořuje tu více, tu méně, důležité však je to, co se děje v duši hlavního hrdiny, který je vláčen okolnostmi nebo vlastními příkazy, zákazy či představami.

Přestože je děj zasazen do minulosti, jako by připomínal i naše současné strachy a varoval před tím, co mohou v člověku vyvolat. 

autor: Zuzana Sikačová
Spustit audio

Související