Karl Ditters z Dittersdorfu

18. červen 2019

Připomínka životního vzestupu a pádu vídeňského rodáka, který vrchol svého tvoření a slávy prožil ve slezském Javorníku na zámku Jánský Vrch, i letním sídle vratislavských biskupů. Úryvky čtou herci Moravského divadla Olomouc Josef Bartoň a Petr Kubes. Připravili a hovoří Věra Lejsková a Michal Bureš, který má také režii.

Za Dittersova působení se Javorník stal vyhlášeným hudebním centrem celého prusko-rakouského Slezska. Autor velmi rozsáhlého skladatelského odkazu od symfonií přes komorní hudbu, chrámová díla a především veseloherní opery tzv, opera buffa se dedikací skladeb dovedl vemluvit do přízně svých mecenášů a jeho vzestup byl až závratný. Skladby mu vydávala světová hudební vydavatelství,  jeho opera buffa Lékař a lékárník dosahovala na světových scénách více repríz, než Mozartova Figarova svatba.

 Bohužel stejně náhlý byl pak jeho pád, zaviněný částečně skrblictvím mocných, z větší části pak jeho zdravotním stavem: rychle pokračující oční chorobou vedoucí až k úplnému oslepnutí a dlouho neléčenou dnou. Upadl do  bídy a dožíval laskavostí svého zetě na zámku Červená Lhota.

 To nejcennější, co nám kromě svých skladeb zanechal, je jeho monografie, kterou v posledních letech života diktoval svému synovi: „Přítomnost je pro mne hrozná, budoucnost nemůže být nyní lepší. Proto jsem se vrátil do minulosti a diktuji svému nejstaršímu synovi s upřímností umírajícího historii celého svého života bez snahy po jakémkoliv vlastním užitku. Až zemřu, pak dostanete můj rukopis. Snad by mohlo jeho vydání prospět nejen druhým – ale i mé nezabezpečené rodině.“

 Nad životem a dílem Karla Ditterse Dittersdorfa se v olomouckém rozhlasovém studiu zamýšlejí Michal Bureš a Věra Lejsková – připomínají i celá desetiletí,  kdy byly jeho skladby skoro zapomenuty, ale také "znovuvzkříšení", které přišlo roku 1993 s Mezinárodním Dittersovým festivalem a soutěží pro komorní soubory s názvem  Ditters a klasicismus. Úryvky čtou herci Moravského divadla Olomouc Josef Bartoň a Petr Kubes, poslouchat budeme dittersovské nahrávky z rozhlasové fonotéky pořízené mezi lety 1960–2014.

Spustit audio