Karel Tachovský, Ludvík Kundera, Antonín Přidal: Královská sonáta. Tři apokryfní texty

30. září 2023

Královská sonáta je rozhlasovou hrou o stěžejních vladařských rozhodnutích významných českých panovníků. Ve třech apokryfech inspirovaných epizodami z českých dějin dochází k setkání s Václavem II., Karlem IV. a s Jiřím z Kunštátu a Poděbrad. Autory jednotlivých textů, které spojuje společenský apel překračující historická období, byli významní dramatici, spojení s rozkvětem brněnského rozhlasového studia šedesátých let. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Osoby a obsazení: Věra Kunderová (Hlasatelka); Ladislav Lakomý (Král Václav II.), Rudolf Jurda (Zpovědník); Josef Karlík (Král Karel IV.); Zlatomír Vacek (Král Jiří z Kunštátu a na Poděbradech), Jiří Tomek (Bratr Paleček), Vilém Lamparter (Pidimuž ), Josef Štefl (Hrbatec)
Dramaturgie: Karel Tachovský
Zvukový mistr: Bohuslav Fiala
Hudba: Gustav Křivinka
Režie: Olga Zezulová
Natočeno: 1969
Natočeno v brněnském studiu Československého rozhlasu.

Karel Tachovský, Ludvík Kundera a Antonín Přidal napsali své dramatické texty s naléhavým poselstvím, nepokrytě reagujícím na srpnové události roku 1968. Sebereflexe tří panovníků a vyhrocená témata týkající se zrady, duchovních hodnot a odvahy k otevřenému boji byla příčinou k tomu, že se autoři apokryfů museli s rozhlasovou prací na dlouhá desetiletí rozloučit a snímek mohl mít v éteru premiéru až v roce 1990.

Smrt krále Václava II. z pera Karla Tachovského je dialogem zpovědníka a panovníka na smrtelné posteli. Vladař, který se zasloužil o to, aby jeho země žila v míru, cítí vinu za vše, v čem dle sebe pochybil. Klíčovým momentem hříchu, kvůli němuž se kaje, bylo potrestání Záviše z Falkenštejna. V trýznivých promluvách o zradě a trestu zazní z úst zpovědníka mj. toto: „Je jenom jedna zrada. Když vlastní prospěch převáží nad prospěchem ostatním.“

Monodrama Ludvíka Kundery nazvané Sny Karla IV. popisuje situaci, která nastala poté, co byl vladař úkladně anebo spíš omylem otráven svou druhou manželkou Annou Falckou. Nevěda zda přežije, diktuje písaři životopisné poznámky. Ve chvílích odpočinku sní o tom, jak vybuduje království, jehož poddaným by ukázal cestu „nejen k blahobytu hmotnému, ale i rozkřídlení duchovnímu“.

V Holubích starostech zachycuje Antonín Přidal dilema „krále dvojího lidu“. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, zastupující zájmy svých poddaných – kališníků i katolíků, žádal o potvrzení basilejských kompaktát. Papežovo odmítnutí postaví krále do pozice kacíře, a tím je ohrožen pořádek v zemi. Má cenu dál vyjednávat, nebo je čas nechat promluvit zbraně?

Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?