Karel Honzík: Eseje

24. květen 2019

Jsou moderní města obývatelná? Jakou úlohu hraje hmota v životě městského člověka moderní doby? Jak se vyvíjela konstrukce železničních vagónů a jaké místo zaujímá dopravní architektura v architektuře 20. století? To jsou jen některé z otázek, které si ve svých statích klade teoretik české funkcionalistické architektury Karel Honzík. Úvahy v podání Josefa Henkeho poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Obývatelné město

Zamýšlení nad tím, zda jsou moderní města obývatelná. Karel Honzík shledává, že je nápadný rozdíl mezi městy severními a jižními: „kdežto v londýnské ulici je člověk jen prchajícím pasantem“, Ital se cítí doma spíše na veřejném prostranství.

Úvaha je pro nás zajímavá i dnes, kdy se tolik diskutuje o městském veřejném prostoru.

Stať vyšla v roce 1937 v časopise Přítomnost, knižně pak v souboru s názvem Tvorba životního slohu (1946).

Poezie hmoty

Přemítání o úloze, jakou hraje hmota v životě městského člověka moderní doby. Člověk ztrácí smyslový vztah k hmotě a začíná se k ní přibližovat cestou chladného rozumu. Významnou roli ve vztahu moderního člověka k hmotě hraje dle Karla Honzíka reklama a výtvarné umění. 

Stať vyšla v roce 1946 v souboru s názvem Tvorba životního slohu.

Námět pantopické výstavy

Úvažuje o tom, proč se v rámci výstavní horečky, jež zachvátila západní svět před druhou světovou válkou, začal vyvíjet specifický výstavní sloh, který svou snahou odlišit se za každou cenu je vlastně v rozporu s věcným výstavním účelem.

Karel Honzík je přesvědčen, že místo monotopických (jednomístných) výstav se začnou v budoucnu pořádat výstavy pantopické (všemístné), tedy decentralizované, takové, které již nebudou vystavovat izolované ukázky, ale celou skutečnost.

Stať vyšla v roce 1937 v časopise Přítomnost, knižně pak s doplněným autorovým úvodem v souboru s názvem Tvorba životního slohu (1946).

Sto let architektury vagónů

Karel Honzík rozebírá dlouholetý vývoj v konstrukci železničních vagónů. První vůz, který začínal mít vlastnosti vagónů běžných pro 20. století, byl postaven v severní Americe v roce 1832, tedy v době, kdy např. Německo, Rusko či Belgie ještě vůbec neměly železniční dráhu. Podle Honzíka patří dopravní architektura zaslouženě do architektury 20. století.

Stať vyšla v roce 1946 v souboru s názvem Tvorba životního slohu.

Poznámky k biotechnice

Autor srovnává architekturu s tvaroslovím přírody. Stejně tak železobetonová konstrukce jako list leknínu mají lehkou strukturu a propracované žebroví. Příroda se chová jako konstruktér, protože podléhá stejným fyzikálním zákonům. Cílem všech rostlinných i umělých staveb je hledat rovnováhu sil, klid, tvar, jakkoli přírodní i umělecká evoluce může přechodně vést k rozporům mezi formou a funkcí.

Stať vyšla v roce 1946 v knize Tvorba životního slohu.

Účinkuje: Josef Henke

Připravila: Blanka Stárková
Režie: Petr Adler
Natočeno v roce 1994.

Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?