Karel Čapek: Povětroň

Hlavní premiérou čapkovských Vánoc na Vltavě je desetidílná četba Povětroně, útlého románu z noetické trilogie, kterým navazujeme na nedávného Hordubala v podání Igora Bareše. Právě Čapkovy noetické romány jsou pro řadu odborníků z jeho díla nejživější, nejpodnětnější. Román mnoha příběhů a jediného osudu poslouchejte od 23. prosince vždy v 18:30 a po odvysílání ještě po dobu jednoho týdne on-line.

„Cokoliv, nač se díváme, je ta věc a zároveň něco z nás, něco našeho a osobního; naše poznání světa a lidí je cosi jako naše zpověď.“ Noetickou trilogii Karla Čapka tvoří romány Hordubal, Povětroň a Obyčejný život. Tři moderní filozofické prózy napsal Čapek v krátkém časovém odstupu a znamenaly v jeho tvorbě jistý zlom, vždyť Hordubal byl autorovou první rozsáhlejší prózou s jiným než fantastickým námětem.

Čapkovské Vánoce na Vltavě nabídnou dvě rozhlasové premiéry a další bohatý program

Čapkovské Vánoce na Vltavě

Závěr ČeskoSlovenského roku na Vltavě patří jednomu z hlavních představitelů meziválečné kultury, od jehož úmrtí uplyne na Boží hod vánoční 80 let. Poslední letošní osmičkové výročí si připomíná kulturní veřejnost a v rozhlasovém vysílání nepůjde o žádnou tichou vzpomínku. Dílo Karla Čapka i jeho bratra Josefa zaplní adventní a sváteční dny a dovede nás až k novému roku. 

Úvahy o možnostech lidského poznání najdeme v řadě Čapkových textů. Ale v noetické trilogii jsou otázky týkající se hranic lidského poznání položeny přímo do centra pozornosti.

V Povětroni Karel Čapek ukazuje, nakolik vlastní osud a osobnost ovlivňuje vidění světa. A tak příběh neznámého letce nechává nad jeho nemocničním lůžkem vyprávět tři různé postavy: jasnovidce, jeptišku a básníka. Vznikají tak tři stejně pravděpodobné příběhy, ale pravda přesto zůstává skryta...

Účinkuje: Igor Bareš

Rozhlasová úprava: Jan Němec
Režie: Lukáš Kopecký
Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2018.

autoři: Jan Němec , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio