Josef Kajetán Tyl: Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové. Obraz z dávných dějin českých

12. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy
Prodlouženo do 9. 10.
Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu. Tunna a Gomon před sv. Ludmilou a sv. Václavem. Sv. Ludmila se zpovídá a připravuje na smrt. Tunna a Gomon vyrážejí dveře komnaty a rdousí sv. Ludmilu

Obnovená premiéra historického dramatu s Marií Vášovou jako Drahomírou a Leopoldou Dostalovou jako Ludmilou k 1100. výročí smrti české světice a patronky. Poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Rozhlasová úprava: František Štěpánek
Hudbu složil a řídí: Oldřich Letfus
Osoby a obsazení: Jindřich První, nazván Ptáčník, král německý (František Kreuzman), Sigibert, německý vyslanec (Karel Houska), Drahomíra, kněžna, vdova po knížeti Vratislavu (Marie Vášová), Václav, kníže český, její syn (Josef Chvalina), Boleslav, jeho bratr (Miroslav Doležal), kněžna Ludmila (Leopolda Dostalová), Světimíra, kněžna Stodoranská, choť Boleslava (Drahomíra Hůrková), Hněvsa, mocný lech (Otomar Korbelář), Popel, vladyka a zemský kmet (Karel Pavlík), Chrastěj, kněz křesťanský a učitel Václavův (Viktor Očásek), Česta, kněz pohanský (Bohuš Hradil), Tyra, zajatý Kumán (František Hanus), Podivín, Václavův důvěrník (Bedřich Bobek), Starý muž (Václav Piskáček) a další
Dramaturgie: Dalibor Chalupa
Režie: Miloslav Jareš
Natočeno: v roce 1954

Tragédie z úsvitu českých dějin, jak bývá drama Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové často označováno, zobrazuje hluboké rozpory v přemyslovském rodě i v celé zemi, které nastaly po smrti knížete Vratislava. Václavovi, následníku na knížecím stolci, je pouhých osmnáct let, a tak se vlády ujímá jeho matka, kněžna Drahomíra. Ctižádostivá panovnice má o směřování českého knížectví jiné představy než její tchýně, kněžna Ludmila, oddaná nové křesťanské víře, ve které vychovává i knížete Václava.

Čtěte také

Aby vymanila zemi i nejstaršího syna z vlivu náboženského učení, v němž spatřuje především nástroj k podrobení se mocnému německému sousedovi, neváhá Drahomíra sáhnout ke zločinu a dát svou sokyni úkladně zavraždit. Ani tím se však rozpory v knížecím rodě nevyřeší, naopak, události vyvrcholí v bratrovražedném střetnutí dvou Drahomířiných synů Václava a Boleslava.

Rozhlasovou inscenaci nastudoval v roce 1954 režisér Miloslav Jareš, využil k tomu úpravu svého kolegy Františka Štěpánka, který v ní zúročil zkušenosti z vlastní o dva roky starší divadelní režie. V rolích soupeřících Přemysloven se představí Marie Vášová a Leopolda Dostalová, v hlavních mužských rolích účinkují Josef Chvalina, Miroslav Doležal a další. Inscenaci na Vltavě uvádíme v obnovené premiéře po více než třiceti letech.

Spustit audio

Související