Jiří Trávníček: Čtenář není pecivál

13. srpen 2018

„Výzkumy, které sledují čtenářství v širších souvislostech, vyvrátily tradiční mýtus, že čtenář je pecivál. Právě naopak, čtenář je všeobecně aktivnější člověk,“ říká literární vědec Jiří Trávníček, který se víc než deset let zabývá výzkumem české čtenářské kultury. Repríza z 29. ledna.

Češi patří ve čtenářství ke špičce Evropy, umisťují se těsně pod Skandinávci, kteří žebříček vedou. „To by nám mohlo dávat jisté sebevědomí,“ podotýká vědec. Česká čtenářská kultura má své zvláštnosti. Prof. Trávníček k nim řadí velký čtenářský rozdíl mezi muži a ženami ve prospěch žen, než jaký se projevuje jinde v Evropě. Jako další typický rys našeho čtenářství uvádí velmi rozvinutou síť veřejných knihoven a dále to, že hodně vnímáme knihu jako dárek. „To jsem jinde nenašel,“ konstatuje host Vizitky. Za další zvláštnost, kterou se můžeme pyšnit, považuje velké a početné domácí knihovny. „V posledním výzkumu pouze 2% dotazovaných prohlásila, že domácí knihovnu nemá. To je také silný rys českého čtenářství,“ říká v rozhovoru Jiří Trávníček.

Dalšími tématy Vizitky jsou současná knižní nadprodukce, orientace v záplavě knižních titulů, globalizace knižního trhu, povinná školní četba a čtenářství v mladé generaci druhého tisíciletí.

Spustit audio