Jiří Sycha: Snažíme se udržet mladé lidi u hudby

13. prosinec 2017

Jiří Sycha je velmi žádaným a vyhledávaným hráčem na barokní housle na naší i zahraniční scéně. Nabídky si ale pečlivě vybírá.

Rozhodl se totiž pro cestu méně okázalou, méně pohodlnou, o to ale záslužnější. Před deseti lety se se svou ženou usadil v jejím rodišti - v Táboře. Záhy se začal zajímat o zdejší kulturní život a čile jej rozvíjet. Do Tábora přišel v době, kdy se z několikaleté letargie začal pomalu probírat kdysi legendární táborský orchestr Bolech, těleso spjaté se jmény jako Oscar Nedbal, jehož otec těleso založil, dále Antonín Dvořák, či Zdeněk Fibich. Historie Bolechu sahá až do roku 1877. Jiří se o osud tělesa začal zajímat, výsledkem byla dirigentská taktovka a vzkříšení Bolechu.

Dnes tu hrají lidé od 15 do 76 let. Je to nadějný způsob, jak udržet i mladé lidi u hudby, i té vážné . Bolech se stal výrazným článkem Tábora v oblasti hudební kultury.

V předvánočním čase už také několik let ožívá v Táboře a okolí projekt, na němž se Jiří Sycha podílí jako skladatel  a organizátor. Je to „Betlémský příběh“, jehož smyslem je seznámit obecenstvo především s jihočeskými vánočními písněmi, kterých v podání 50 účinkujících zazní během  představení na 40.

Několikaletou ambicí projektu je po folklorní stránce obohatit okolní městečka a vesnice, provádět každý rok několik těchto představení, aby si obyčejný člověk, ať už je křesťan nebo ne, mohl připomenou tuto krásnou historii, tento příběh, který spoluvytvářel naše kulturní dědictví.

O dalších aktivitách Jiřího Sychy, jako je pravidelný cyklus koncertů staré hudby Táborský triptych, díky němuž seznamuje posluchače s fenoménem historicky poučené interpretace staré hudby , nebo nová sbírka lidových písní, kterou připravuje s táborským vydavatelstvím Baobab , si poslechněte ve Vizitce.

Spustit audio