Jiří Suchý

14. únor 2007

V životním příběhu Jiřího Suchého je obsaženo vše, čím rozkvetla česká divadla malých forem, kam patřil jím založený Semafor, i to, jak v 70. a 80. letech 20. století také zvadla, či spíše změnila se z míst, kde se zpívalo, že "trocha poezie nikoho nezabije" ve výrobny zábavy čím dál víc postrádající eleganci.

Osobní příběh Jiřího Suchého se odehrává v pozadí tohoto kulturního i nekulturního dění, takže méně pozorný posluchač by ani nemusel zaznamenat, že Jiří Suchý byl oceněn Cenou ministerstva kultury České republiky za přínos divadlu a Cenou Jaroslava Seiferta za literaturu v roce 2005, a že je tedy stejně ceněn jako divadelník i jako spisovatel. Kromě toho je ovšem Jiří Suchý také spojen s rozhlasem v době zakládání takzvaného Třetího programu, předchůdce dnešní Vltavy.

Od roku 1964 se tu vysílaly Gramotingltangly, v nichž Jiří Suchý pouštěl písničky, které má rád, a prokládal je improvizovanými texty. Bohužel po roce 1968 byla většina těchto pořadů smazána, v letech normalizace se Jiří Suchý v rozhlase téměř neobjevoval. Jako připomenutí Gramotingtanglů uslyšíte v každém díle Osudů s Jiřím Suchým i jednu písničku, příznačnou pro dobu, o níž je řeč.

Desetidílný cyklus vysíláme od 19. února do 2. března 2007.

Spustit audio