Jiří Stivín o dílně nazvané "Lidové tradice netradičně"

12. březen 2009

"Pro každou spřízněnou duši. Na věku ani profesi nezáleží." Už desátým rokem zve Jiří Stivín těmito slovy na své víkendové tvůrčí dílny do Centra pro improvizaci v umění ve Všenorech u Prahy. Na tyto improvizační víkendy přijíždějí lektoři z řad známých uměleckých osobností i profesionálů z oblasti multimédií. Účastníkům dílen poskytují profesionální zázemí včetně kvalitního technického vybavení, a v čele s Jiřím Stivínem jim přinášejí inspiraci a výzvu k trvalému zájmu o vybraný obor. Dílny mají obvykle 20 aktivních a 10 pasivních účastníků, z nichž někteří jezdí do Všenor pravidelně. O nadcházejícím víkendu se koná první letošní hudební a výtvarná dílna, a to s nadpisem "Lidové tradice netradičně." Vydáte-li se do Všenor, v rolích lektorů se na vás budou těšit hudebníci Karel Růžička, Robert Hugo, Jaroslav Šindler, či výtvarnice Zdena Krejčová. Vojtěch Babka pozval Jiřího Stivína k mikrofonu, aby krom jiného připomněl i letošní desáté jubileum tvůrčích dílen.

Spustit audio